Co jest podzielne w rzeczywistości, jest także podzielne w możliwości, lecz nie wszystkie ilości podzielne w możliwości są podzielne w rzeczywistości.

Leonardo da Vinci

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Komentarze z facebooka

Podobne cytaty

„Czyż zatem między bytem i myśleniem jest wieczna przepaść i sprzeczność?” (cyt. z Hegla) W głowie zapewne tak; ale w rzeczywistości jest ona dawno przezwyciężona – co prawda, tylko w sposób odpowiadający rzeczywistości, a nie twoim szkolnym pojęciom – przezwyciężona po prostu przez pięć zmysłów.

Ludwig Feuerbach

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o umyśle, duszy

Nikt nie jest tak bardzo zniewolony jak ktoś, kto czuje się wolnym, podczas gdy w rzeczywistości nim nie jest.

Johann Wolfgang von Goethe

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o wolności

Doskonałość jest niczym innym, jak ilością rzeczywistości. Doskonałe jest jedynie to, co nie posiada ograniczeń.

Gottfried Wilhelm Leibniz

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Cudzołóstwo, które w kodeksie cywilnym jest tak wielką sprawą, w rzeczywistości jest bagatelą, przygodą na balu maskowym.

Napoleon Bonaparte

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o małżeństwie

Żadna polityka nie jest wartościowa w oderwaniu od rzeczywistości.

Orędzie z 14 czerwca 1960 r.

Charles de Gaulle

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, filozoficzne