Ale naprawdę tym, czego duch świata od nas oczekuje, nie jest wcale sprawiedliwość, ale życzliwość dla bliźnich, przyjaźń i miłosierdzie, a wiec takie jakości, których ze sprawiedliwości niepodobna wyprowadzić.

Źródło: "Mini wykłady o maxi sprawach"

Leszek Kołakowski

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Mini wykłady o maxi sprawach
Kategorie: filozoficzne, o Bogu, Bogach

Komentarze z facebooka

Podobne cytaty

Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce

Z powieści "Kronika ptaka nakręcacza"

Haruki Murakami

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o człowieku, ludziach

Jeśli naród oczekuje, że może być jednocześnie pozbawiony rozsądku i wolny w państwie o rozwiniętej cywilizacji, to oczekuje czegoś, co nigdy się nie zdarzyło i nigdy nie nastąpi.

Thomas Jefferson

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o narodach, o wolności

Bądźmy silni, czyści i wierni; u kresu naszej niedoli oczekuje nas największa chwała świata, chwała ludzi którzy się nie ustąpili.

Przemówienie z 14 lipca 1943.

Charles de Gaulle

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: 2 wojna światowa
Kategorie: polityczne

Historia świata jest sumą tego, czego można było uniknąć.

Bertrand Russell

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o świecie, o historii

Duch Święty, Duch Ojca i Syna jest w nas obecny i nieustannie przekazuje nam świadomość pielęgnującego nas Ojcostwa oraz świadomość naszego synostwa, na wzór pierworodnego Syna Bożego.

Stefan Wyszyński

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: chrześcijańskie