Najsmutniejszym aspektem dzisiejszego życia jest to, że nauka osiąga wiedzę szybciej niż społeczeństwo osiąga mądrość.

Isaac Asimov

Ang.: "The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, katastroficzne, pesymistyczne, socjologiczne, o nauce, naukowe
Podobne cytaty

Nauka nie zajmuje się takimi własnościami bytu, do których należy śmieszność. Nauka objaśnia świat, ale pogodzić z nim może jedynie sztuka.

Stanisław Lem

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Bajki Robotów
Kategorie: filozoficzne, o kulturze i sztuce, o nauce, naukowe

Socjalizm to nauka, która powiada, że ustrój dzisiejszy jest niesprawiedliwy i oparty na wyzysku pracy przez kapitał. Nauka ta okazuje dalej, że społeczeństwa ludzkie zmieniają się i dążą powoli do tego, aby uporządkować stosunki pracy jak najkorzystniej dla narodów.

Ignacy Daszyński

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, socjalistyczne, komunistyczne

Największym problemem dzisiejszego świata jest nietolerancja. Wszyscy są nietolerancyjni w stosunku do innych.

Księżna Diana

Ang.: "The greatest problem in the world today is intolerance. Everyone is so intolerant of each other."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o świecie, oskarżycielskie, o tolerancji

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, nauka wydaje się kluczem do przetrwania. Zarówno dla naszej planety jak i nas samych jako narodu, oraz naszego dobrobytu i bezpieczeństwa. Nadszedł czas, byśmy znowu naukę zaczęli traktować jako jedną z najważniejszych dziedzin życia.

Barack Obama

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o narodach, o świecie

Dobre chwile dzisiejszego dnia są smutnymi wspomnieniami jutra.

Bob Marley

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o czasie