Taje Dordże cytaty katastroficzne, pesymistyczne

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty katastroficzne, pesymistyczne
Zobacz wszystkie cytaty Taje Dordże
• Narodowość: Tybetańska
• Data urodzenia: piątek, 6 maja 1983
• Profesje: duchowny (wszystkie religie), duchowny buddyjski

Informacje / skrót życiorysu

Taje Dordże urodzony w 1983 r. jest uznawanym przez część nauczycieli linii Karma Kagju inkarnowanym lamą i XVII Karmapą.

Wybierz cytaty Taje Dordże według kategorii