Stephen Hawking o sztucznej inteligencji

• Zobacz wszystkie cytaty Stephena Hawkinga • Zobacz wszystkie cytaty o sztucznej inteligencji
Profesje Stephena Hawkinga: Naukowiec, fizyk, Astronom

Stephen William Hawking to urodzony w 1942 r. Brytyjczyk: astrofizyk, kosmolog i fizyk teoretyczny. Pracował pomimo cierpienia na poważną chorobę (stwardnienie zanikowe boczne), w wyniku której większość jego ciała była sparaliżowana. W swojej naukowej działalności zajmował się przede wszystkim czarnymi dziurami i kwestiami grawitacji w mikroskali kwantowej.

dodaj autora do ulubionych w menu strony  • Stephen Hawking a inne osoby: cytaty o Stephenie Hawkingu  • Narodowość: Brytyjska  • Data urodzenia: niedziela, 8 lutego 1942  • Data śmierci: środa, 14 marca 2018 

Obrazek losujący co 10 minut cytaty Stephena Hawkinga

Stephen Hawking cytat

Poniższy kod obrazka możesz wstawić np. na swój blog albo jako sygnaturkę na forum.


Istnieje realne niebezpieczeństwo, że komputery rozwiną inteligencję i przejmą kontrolę. Pilnie potrzebujemy stworzyć bezpośrednie połączenia z komputera do mózgu, wtedy komputery mogą zwiększyć ludzką inteligencję zamiast być w opozycji.

Ang.: "There is a real danger that computers will develop intelligence and take over. We urgently need to develop direct connections to the brain so that computers can add to human intelligence rather than be in opposition."