Stefan Wyszyński

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Narodowość: Polska
• Data urodzenia: sobota, 3 sierpnia 1901
• Data śmierci: czwartek, 28 maja 1981
• Profesje: duchowny (wszystkie religie), duchowny rzymskokatolicki

Informacje / skrót życiorysu

Stefan Wyszyński - polski ksiądz katolicki, pełniący funkcje biskupa, arcybiskupa oraz prymasa Polski. Uznawany jest za Prymasa Tysiąclecia.

Wybierz cytaty Stefana Wyszyńskiego według kategorii

↕ najlepsze wg. polubień ↕

W Kościele nigdy nie jesteśmy samotni. Chrystus zapewnił, że nie zostawi nas sierotami i wierny jest swojej obietnicy. Żyje w swoim Kościele i jest jego Tajemnicą. Nawet gdy my o Nim zapominamy - On o nas pamięta; gdy my nie wierzymy Mu - On nam wierzy; gdy my przestajemy Go miłować - On nadal nas miłuje.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: chrześcijańskie

Coraz częściej dochodzi się dzisiaj do przekonania, że nie ma sensu wyliczanie dzielących świat różnic, natomiast wielką mądrością jest wynajdywanie takich mocy i wartości, które jednoczą wszystkich ludzi.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o świecie

Duch Święty, Duch Ojca i Syna jest w nas obecny i nieustannie przekazuje nam świadomość pielęgnującego nas Ojcostwa oraz świadomość naszego synostwa, na wzór pierworodnego Syna Bożego.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: chrześcijańskie

Wielka miłość nieustannie przezwycięża człowieka.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o miłości, o człowieku, ludziach

Wiara jest koroną godności człowieka.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o człowieku, ludziach, Wiara

Świat jest wypełniony głosem Bożym.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o świecie, o Bogu, Bogach

Życie jest większe od legend, bo w życiu jest prawda.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: życiowe, o życiu

Zagadnienia „brak czasu” nie rozwiąże się przez pośpiech, lecz przez spokój.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o czasie

Wszystko, co nas spotyka – zdrowie czy cierpienie, dobro czy zło, chleb czy głód, przyjaźń ludzka czy niechęć dobrobyt czy niedostatek – wszystko to w ręku Boga może działać ku dobremu.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o Bogu, Bogach

Wielkie sprawy powstają w ciszy i skupieniu. Musimy uczyć się sztuki milczenia i skupienia.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o umyśle, duszy, o ciszy
↕ najlepsze wg. polubień ↕

▲ do góry ▲