Stefan Wyszyński

Profesje Stefana Wyszyńskiego: duchowny (wszystkie religie), duchowny rzymskokatolicki

Stefan Wyszyński - polski ksiądz katolicki, pełniący funkcje biskupa, arcybiskupa oraz prymasa Polski. Uznawany jest za Prymasa Tysiąclecia.

dodaj autora do ulubionych w menu strony  • Narodowość: Polska  • Data urodzenia: sobota, 3 sierpnia 1901  • Data śmierci: czwartek, 28 maja 1981 

Obrazek losujący co 10 minut cytaty Stefana Wyszyńskiego

Stefan Wyszyński cytat

Poniższy kod obrazka możesz wstawić np. na swój blog albo jako sygnaturkę na forum.


↕ najlepsze wg. polubień ↕

W Kościele nigdy nie jesteśmy samotni. Chrystus zapewnił, że nie zostawi nas sierotami i wierny jest swojej obietnicy. Żyje w swoim Kościele i jest jego Tajemnicą. Nawet gdy my o Nim zapominamy - On o nas pamięta; gdy my nie wierzymy Mu - On nam wierzy; gdy my przestajemy Go miłować - On nadal nas miłuje.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: chrześcijańskie

Coraz częściej dochodzi się dzisiaj do przekonania, że nie ma sensu wyliczanie dzielących świat różnic, natomiast wielką mądrością jest wynajdywanie takich mocy i wartości, które jednoczą wszystkich ludzi.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o świecie

Duch Święty, Duch Ojca i Syna jest w nas obecny i nieustannie przekazuje nam świadomość pielęgnującego nas Ojcostwa oraz świadomość naszego synostwa, na wzór pierworodnego Syna Bożego.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: chrześcijańskie

Wielka miłość nieustannie przezwycięża człowieka.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o miłości, o człowieku, ludziach

Wiara jest koroną godności człowieka.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o człowieku, ludziach, o wierze

Świat jest wypełniony głosem Bożym.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o świecie, o Bogu, Bogach

Życie jest większe od legend, bo w życiu jest prawda.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: życiowe, o życiu

Zagadnienia „brak czasu” nie rozwiąże się przez pośpiech, lecz przez spokój.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o czasie

Wszystko, co nas spotyka – zdrowie czy cierpienie, dobro czy zło, chleb czy głód, przyjaźń ludzka czy niechęć dobrobyt czy niedostatek – wszystko to w ręku Boga może działać ku dobremu.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o Bogu, Bogach

Wielkie sprawy powstają w ciszy i skupieniu. Musimy uczyć się sztuki milczenia i skupienia.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o umyśle, duszy, o ciszy

Wiadomo, że nie powstało wiele dobrych rzeczy, dlatego że czekało się na lepsze.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

We wszystkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trzeba odczytać ślady miłości Boga. Wtedy do serca wkroczy radość.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o Bogu, Bogach

Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: uśmiech
Kategorie: życiowe, o życiu, radzące

To jest prawdziwa przyjaźń – osłaniać innych nawet kosztem siebie.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o przyjaźni

Ten, kto zamknął się w nienawiści, już się skończył!

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o nienawiści

Światu potrzeba dziś więcej wrażliwych serc niż zimnej stali!

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o świecie

Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o kulturze i sztuce

Sercem nie można służyć za pieniądze, sercem służy się za darmo, bezinteresownie.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o sercu

Polaków nie zdobywa się groźbą, tylko sercem.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o Polsce

Po to gromadzimy, abyśmy mieli co rozdawać.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne
↕ najlepsze wg. polubień ↕

▲ do góry ▲