Sakja Pandita o głupocie

• Zobacz wszystkie cytaty Sakja Pandity • Zobacz wszystkie cytaty o głupocie
Profesje Sakja Pandity: Poeta, duchowny (wszystkie religie), duchowny buddyjski

Sakja Pandita (1182–1251) był tybetańskim duchownym, poetą i uczonym.

dodaj autora do ulubionych w menu strony 

Obrazek losujący co 10 minut cytaty Sakja Pandity

Sakja Pandita cytat

Poniższy kod obrazka możesz wstawić np. na swój blog albo jako sygnaturkę na forum.


Brakiem zdolności głupiec rad tłumaczyć
to, że do żadnych nauk nie ma chęci;
gdyby pomyślał, wnet uznałby raczej,
że winien im się tym bardziej poświęcić.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o głupocie, o nauce, naukowe

Tego, kto pozna, co wiedzieć należy,
słusznie renoma mędrca wnet spotyka
głupiec mądrości przez to nie nabierze,
że się na wieku zna krowy czy byka.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o głupocie, o mądrości