Sakja Pandita o buddyźmie

• Zobacz wszystkie cytaty Sakja Pandity • Zobacz wszystkie cytaty buddyjskie
Profesje Sakja Pandity: Poeta, duchowny (wszystkie religie), duchowny buddyjski

Sakja Pandita (1182–1251) był tybetańskim duchownym, poetą i uczonym.

dodaj autora do ulubionych w menu strony 

Obrazek losujący co 10 minut cytaty Sakja Pandity

Sakja Pandita cytat

Poniższy kod obrazka możesz wstawić np. na swój blog albo jako sygnaturkę na forum.


Gdy nie masz wiedzy o prawie karmana,
buddą nie będziesz, choćbyś znał Śunjatę;
Najwyższą Drogą ma być osiągana
Prawda – inaczej zostaniesz arhatem.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, o religii, buddyjskie

Gdy swe i cudze dobro masz na celu,
możesz słów szorstkich i miękkich dobierać;
Budda nie orzekł, że zręczny, co wielu
metod używa – musi być przechera.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, o religii, buddyjskie

Ten, kto ma wielkich bogactw mocną wolę,
niech nade wszystko o Dharmie pamięta;
czyż można znaleźć na tym łez padole
bogactwo trwalsze niźli Dharma święta?

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, o religii, buddyjskie