Peter Drucker o etyce i moralności

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty moralizatorskie, etyczne
Zobacz wszystkie cytaty Petera Druckera
• Narodowości: AmerykańskaAustriacka
• Data urodzenia: piątek, 19 listopada 1909
• Data śmierci: piątek, 11 listopada 2005
• Profesje: Naukowiec, ekonomista

Informacje / skrót życiorysu

Peter Ferdinand Drucker żył w latach 1909–2005, ekspert d/s zarządzania, badacz procesów zarządzania w dużych organizacjach pozarządowych, korporacjach. Prekursor nowoczesnych metod zarządzania.

Wybierz cytaty Petera Druckera według kategorii