Nikola Tesla o nauce, naukowe

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty o nauce, naukowe
Zobacz wszystkie cytaty Nikoli Tesli
• Narodowość: Chorwacka
• Data urodzenia: czwartek, 10 lipca 1856
• Data śmierci: czwartek, 7 stycznia 1943
• Profesje: Naukowiec, inżynier, wynalazca

Informacje / skrót życiorysu

Nikola Tesla (1856 - 1943) był Serbskim (i wg. niektórych także Chorwackim) wynalazcą głównie w dziedzinie elektryczności i dziedzin pokrewnych. Wynalazł m.in. radio, dynamo, prądnicę prądu przemiennego. W świetle swoich odkryć z których większość cywilizacja wykorzystuje do dzisiaj, śmiało może być nazwany geniuszem swoich czasów i wizjonerem.

Wybierz cytaty Nikoli Tesli według kategorii

Energia elektryczna jest wszech obecna w nieograniczonych ilościach i może zasilać maszynerię świata bez potrzeby węgla, gazu czy innych paliw.

Dość tajemnicze stwierdzenie rodzące wiele spekulacji i teorii spiskowych.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: Zagadkowe, o nauce, naukowe

Nim miną pokolenia, maszyny zaopatrywane będą w moc, którą da się uzyskać z dowolnego miejsca wszechświata... Czy będzie to energia statyczna, czy kinetyczna? Jeśli statyczna, na próżno żywimy nadzieję. Jeśli kinetyczna – a wiemy z pewnością, że właśnie taka – kwestią czasu pozostaje, by człowiek podłączył urządzenia do koła zamachowego przyrody.

Źródło: Experiments with Alternate Currents of HIgh Potential and High Frequency, 1904

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o świecie, o nauce, naukowe

Dzisiejsi naukowcy myślą głęboko zamiast wyraźnie. Trzeba być zdrowym na umyśle aby myśleć wyraźnie, ale można być szalonym i myśleć głęboko.

Ang.: "The scientists of today think deeply instead of clearly. One must be sane to think clearly, but one can think deeply and be quite insane."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o umyśle, duszy, o nauce, naukowe

Pieniądze nie stanowią aż tak wielkiej wartości jaką nadają im ludzie. Wszystkie swoje pieniądze zainwestowałem w eksperymenty, dzięki którym dokonałem odkryć pozwalających ludzkości prowadzić trochę łatwiejsze życie.

Ang.: "Money does not represent such a value as men have placed upon it. All my money has been invested into experiments with which I have made new discoveries enabling mankind to have a little easier life."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o ekonomii, o sobie, o nauce, naukowe, o pieniądzach