Naropa i porady

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty radzące
Zobacz wszystkie cytaty Naropy
• Narodowość: Hinduska
• Profesje: duchowny (wszystkie religie), duchowny buddyjski

Informacje / skrót życiorysu

Naropa żył w latach 1016 - 1100, to indyjski mistyk i mnich buddyjski, uczeń Tilopy, brat Nigumy, główny nauczyciel Marpy.

Wybierz cytaty Naropy według kategorii