Maria Szyszkowska o prawie

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty prawne, o prawie
Zobacz wszystkie cytaty Marii Szyszkowskiej
• Narodowość: Polska
• Data urodzenia: czwartek, 7 października 1937
• Profesje: Filozof, pedagog, nauczyciel

Informacje / skrót życiorysu

Maria Szyszkowska to urodzona w 1937 roku polska filozof, polityk (Senator V kadencji), wykładowca akademicki i działaczka społeczna odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski .

Bycie przeciwnikiem czegoś we własnym życiu nie powinno znaczyć, że innym na to nie zezwalamy.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, prawne, o prawie

Karanie za posiadanie narkotyków nie ma sensu. Państwo nie powinno zbyt głęboko ingerować w stan zdrowia lub upodobania i nawyki obywateli.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: prawne, o prawie

Kategorie dobra i zła należą do moralności, a nie do wymiaru sprawiedliwości. Tylko w państwach o ustroju totalitarnym narzuca się społeczeństwu jeden pogląd moralny, prowadząc do zniewolenia. W ustroju demokratycznym, czyli wieloświatopoglądowym, sędziom nie wolno orzekać w kategoriach moralnych.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: prawne, o prawie

Prawo ma gwarantować każdemu to, żeby korzystając ze swe wolności, mógł wybrać sobie taki światopogląd moralny i taki system wartości, który jemu odpowiada, a nie państwu, oczywiście zgodny z zasadą współżycia społecznego.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: prawne, o prawie, o wolności

Prawo stanowione nie powinno być wyrazem poglądów nawet najliczniejszej grupy światopoglądowej.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: prawne, o prawie