Maria Szyszkowska o socjologii

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty socjologiczne
Zobacz wszystkie cytaty Marii Szyszkowskiej
• Narodowość: Polska
• Data urodzenia: czwartek, 7 października 1937
• Profesje: Filozof, pedagog, nauczyciel

Informacje / skrót życiorysu

Maria Szyszkowska to urodzona w 1937 roku polska filozof, polityk (Senator V kadencji), wykładowca akademicki i działaczka społeczna odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski .

Autorytety umacniają władzę. Ich zniewalająca siła zmniejsza krytycyzm na tyle, że niektórzy uznają czyjś autorytet wbrew racjom swojego rozumu, przystosowując się do opinii otaczających ludzi. Są to autorytety – nazwałabym urzędowe.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, socjologiczne, o władzy

Jednym z fałszywych mitów jest powtarzane bezmyślnie przekonanie, że słuszne jest to, co uznaje większość.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, socjologiczne

Jesteśmy jednym z bardziej nietolerancyjnych narodów; porównując się np. z Francją, Hiszpanią czy Holandią, wypadamy fatalnie. Ta nietolerancja niszczy życie milionów Polaków, także tych, którzy są nietolerancyjni. Bo nietolerancja z reguły łączy się ze złością, agresją, nienawiścią, a te uczucia niszczą tych, którzy je w sobie hodują.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o narodach, o Polsce, socjologiczne, o tolerancji

Jeśli ktoś jest fanatykiem, to można się spodziewać, że będzie działać konsekwentnie. Jego działania są możliwe do przewidzenia. Natomiast bezideowość jest bardzo niebezpieczna, bo działania ludzi i ugrupowań bezideowych, wyłącznie pragmatycznych, nie są możliwe do przewidzenia.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, socjologiczne

Nie dostrzegam związku między przemianami cywilizacyjnymi, a poziomem moralności. Co więcej, rozkwit techniki prowadzi do bardzo poważnych zagrożeń w związku z tym, że nie następuje podniesienie poziomu moralnego ludzkości. Weźmy jako przykład broń masowego rażenia.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: socjologiczne

Pilną sprawą jest, by przyjąć w XXI wieku prawidłowe kryteria oceny człowieka. Dotychczasowe kryteria: stanowisko w społeczeństwie, wykształcenie, bogactwo, są wadliwe. Również nieporozumieniem jest traktowanie świata wirtualnego jako rzeczywistości, a tych, którzy pokazywani są na ekranie telewizora – jako elity społeczeństwa.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, socjologiczne, o świecie

Problemem w XXI wieku staje się los ludzi pozbawionych pracy. Sytuacja ta tworzy się zarówno z powodu niewłaściwie prowadzonej gospodarki, jak i z powodu rozkwitu techniki. Maszyny, mówiąc najogólniej, zastępują ludzi. Dlatego też twierdzę, odwołując się do poglądów niemieckiego filozofa XX wieku Gustawa Radbrucha, że jedną z idei XXI wieku powinien stać się transpersonalizm. Otóż filozof ten zwrócił uwagę na to, że w dziejach zachodzi wciąż na nowo pewien paradoks. Ocenia się przeszłe pokolenia stosownie do wartości dzieł kulturowych, które po nich pozostały. Ale pokolenia, które żyje nikt nie zachęca ku temu, by koncentrowało swoje siły na tworzeniu dzieł kultury. Według innych kryteriów ocenia się minione pokolenia – a ku innym celom skłania się tych, którzy są żywi. Mianowicie zaszczepia się od wieków przekonanie, że należy oddawać życie w imię patriotycznych lub religijnych idei. Zmiana tego paradoksu, czyli propagowanie znaczenia wysiłku kulturotwórczego wśród żywych pokoleń spowodowałyby zarazem rozwiązanie problemu wzrastającej liczby osób pozbawionych pracy, nie wiedzących jak ukierunkować własną energię psychofizyczną. Transpersonalizm, wskazujący wartość idei oraz szerzący szacunek dla różnic indywidualnych między ludźmi, może stać się ideą nadającą sens życia człowiekowi w XXI wieku.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: socjologiczne, o świecie

Społeczeństwo przyszłości powinno określać się mianem „społecznego indywidualizmu”.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: socjologiczne, o przyszłości