Maria Szyszkowska o demokracji

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty o demokracji
Zobacz wszystkie cytaty Marii Szyszkowskiej
• Narodowość: Polska
• Data urodzenia: czwartek, 7 października 1937
• Profesje: Filozof, pedagog, nauczyciel

Informacje / skrót życiorysu

Maria Szyszkowska to urodzona w 1937 roku polska filozof, polityk (Senator V kadencji), wykładowca akademicki i działaczka społeczna odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski .

Często przeceniamy wartość demokracji, jest to ustrój, który ma tyle samo wad co zalet.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o demokracji

Demokracja ma gwarantować wolność, której przejawem jest właśnie wolność światopoglądowa, a niektórzy mylnie wiążą ją z liberalizmem ekonomicznym. Ci, którzy stoją na gruncie liberalizmu światopoglądowego, wcale bowiem nie muszą być zwolennikami kapitalizmu, czyli liberalizmu ekonomicznego.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o demokracji

Demokracja miała być mitycznym ustrojem, który doprowadzi Polaków do stanu szczęśliwości, a pod wieloma względami jest gorzej, aniżeli było przed rokiem 1989.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o narodach, o Polsce, o demokracji

Oczywiste jest, że w naszych czasach manipulacja decyzją wyborców osiąga coraz większe możliwości. Nie idzie tu jedynie o obietnice kandydatów, które dla wielu z nich bywają od początku pustosłowiem, mającym doprowadzić do zdobycia władzy. Wielorakość form manipulacji wymaga nakładów finansowych. Ludzie bogaci nie dają swoich pieniędzy bezinteresownie, wymagają wdzięczności, która by w skutkach wspomogła ich interesy. Tworzy się więc w państwach demokratycznych związek osób sprawujących władzę z ludźmi biznesu. W demokracjach XXI wieku mają więc coraz mniej do powiedzenia w sprawach ogółu chłopi, robotnicy oraz intelektualiści i artyści. Już dla Arystotelesa było oczywiste, że rządy najbogatszych stanowią zwyrodniałą postać rządów najlepszych.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o demokracji