Ludwig Wittgenstein o etyce i moralności

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty moralizatorskie, etyczne
Zobacz wszystkie cytaty Ludwiga Wittgensteina
• Narodowości: BrytyjskaAustriacka
• Data urodzenia: piątek, 26 kwietnia 1889
• Data śmierci: niedziela, 29 kwietnia 1951
• Profesje: Filozof

Informacje / skrót życiorysu

Ludwig Wittgenstein (1889–1951) był austriacko-brytyjskim filozofem pracującym najwięcej w obszarze logiki, filozofii matematyki oraz filozofii umysłu.

Wybierz cytaty Ludwiga Wittgensteina według kategorii