Ludwig Wittgenstein

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Narodowości: BrytyjskaAustriacka
• Data urodzenia: piątek, 26 kwietnia 1889
• Data śmierci: niedziela, 29 kwietnia 1951
• Profesje: Filozof

Informacje / skrót życiorysu

Ludwig Wittgenstein (1889–1951) był austriacko-brytyjskim filozofem pracującym najwięcej w obszarze logiki, filozofii matematyki oraz filozofii umysłu.

Wybierz cytaty Ludwiga Wittgensteina według kategorii

↕ najlepsze wg. polubień ↕

Gdyby Lew mógł mówić moglibyśmy go nie zrozumieć.

Ang.: "If a lion could talk, we could not understand him."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o zwierzętach

Twarz jest duszą ciała.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o umyśle, duszy

Filozofia niczego nie wyjaśnia i z niczego nie wyciąga wniosków – sprawia jedynie, że dostrzegamy rzeczy, które bez niej mogłyby ujść naszej uwadze. A jeśli wszystko jasno widzimy, nie ma już nic, co trzeba by objaśniać. Kto wie, może dlatego, że to co przed nami jest ukryte, wcale nas nie interesuje.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

O czym nie da się mówić, to się musi przemilczeć.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje

Dla odpowiedzi, której sformułować się nie da, nie da się także sformułować pytania.

Nie ma żadnej zagadki.

Jeżeli da się w ogóle postawić pytanie, to można również na nie odpowiedzieć.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, Zagadkowe

Śmierć nie jest epizodem życia. Śmierci się nie doświadcza.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o śmierci

Przedmiot jest tym, co trwałe i stałe; konfiguracja – tym, co zmienne i nietrwałe.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

To, co stałe i trwałe, oraz przedmiot, są jednym i tym samym.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Substancja jest tym, co istnieje niezależnie od tego, co jest faktem.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Nawiasem mówiąc: przedmioty są bezbarwne.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne
↕ najlepsze wg. polubień ↕

▲ do góry ▲