Ludwig von Mises i liberalizm

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty liberalne
Zobacz wszystkie cytaty Ludwiga von Misesa
• Narodowość: Austriacka
• Data urodzenia: czwartek, 29 września 1881
• Data śmierci: środa, 10 października 1973
• Profesje: Naukowiec, ekonomista

Informacje / skrót życiorysu

Austriacki ekonomista, będący przedstawicielem "austriackiej szkoły ekonomicznej", żyjący w latach 1881 - 1973.

Wybierz cytaty Ludwiga von Misesa według kategorii

↕ najlepsze wg. polubień ↕

Albo prywatna własność środków produkcji, albo głód i nędza dla wszystkich.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o ekonomii, liberalne

Celem liberalizmu jest pokojowa współpraca wszystkich ludzi, jak również pokój pomiędzy narodami. Jeśli wszędzie własność środków produkcji będzie się znajdowała w rękach prywatnych, a prawa, sądy i administracja będą traktowały obcokrajowców i obywateli na takich samych warunkach, to nie będzie miało dużego znaczenia to, gdzie przebiegają granice państw. (...) Nie będzie się już opłacało prowadzić wojen; nie będzie powodów do agresji.(...) Wszystkie narody będą mogły współistnieć w pokoju...

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o ekonomii, liberalne

Jesteśmy w trakcie rewolucyjnych przemian, które wkrótce doprowadzą do zerwania z kolonializmem wszelkich odmian. (...) Nawet te kraje, które skorzystały z napływu zagranicznego kapitału, nie rezygnując w najmniejszym stopniu ze swojej suwerenności, chcą zrzucić z siebie jarzmo nałożone przez - jak to się określa - zagranicznych kapitalistów. Na różne sposoby konfiskują własność obcokrajowców. Stosują dyskryminacyjne cła, odmawiają spłacania długów, dopuszczają się jawnej konfiskaty i wprowadzają ograniczenia w handlu. Jesteśmy w przededniu całkowitego rozpadu międzynarodowego rynku kapitałowego. Gospodarcze konsekwencje tego procesu są oczywiste, lecz reperkusji politycznych nie da się przewidzieć.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o ekonomii, liberalne

Jeśli ktoś walczy o wolny rynek i wolną konkurencję, nie staje w obronie tych, którzy są już bogaci, lecz zabiega o swobodę działania dla anonimowych ludzi, którzy niebawem zostaną przedsiębiorcami, a ich pomysłowość sprawi, że życie przyszłych pokoleń stanie się lżejsze.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o ekonomii, o wolności, liberalne

Jeśli tylko odrzucimy zasadę, że państwo nie powinno ingerować w żadnym przypadku dotyczącym trybu życia jednostki, skończymy na kontrolowaniu i ograniczaniu tego drugiego w najdrobniejszych szczegółach.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, liberalne

Korupcja to nieuchronny efekt interwencjonizmu.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, filozoficzne, liberalne

Najgorsze prawo jest lepsze od biurokratycznej tyranii.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, obserwacje, liberalne

Naprawdę, nie ma żadnej istotnej różnicy pomiędzy nieograniczoną władzą państwa demokratycznego, a nieograniczoną władzą autokraty.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, liberalne, o demokracji

Wszelkie odmiany ingerencji (rządowej) w zjawiska rynkowe nie tylko nie pozwalają osiągnąć zamierzonego przez ich autorów celu, ale na dodatek powodują, że zaistniała sytuacja nawet z ich punktu widzenia jest mniej pożądana, niż poprzednia, którą zamierzali zmienić.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o ekonomii, liberalne

Załóżmy, że dobrze jest powstrzymywać ludzi od szkodzenia sobie przez picie lub palenie. Ale gdy przyjmiemy to założenie, inni ludzie powiedzą: Czy ciało jest wszystkim? Czy umysł nie jest ważniejszy? Czy umysł nie jest prawdziwym ludzkim nabytkiem, realną ludzką wartością? Jeśli odda się rządowi prawo do określania konsumpcji, do decydowania czy ktoś powinien palić czy nie, pić lub nie, to nie istnieje żaden dobry argument wobec stwierdzeń ludzi, którzy mówią: "Ważniejszy jest umysł i dusza niż ciało i człowiek szkodzi sobie bardziej przez czytanie złych książek, słuchanie złej muzyki i patrzenie na złe filmy. Zatem jest obowiązkiem rządu przeszkodzić w popełnianiu tych błędów."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, liberalne
↕ najlepsze wg. polubień ↕

▲ do góry ▲