Leszek Kołakowski

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Narodowość: Polska
• Data urodzenia: niedziela, 23 października 1927
• Data śmierci: piątek, 17 lipca 2009
• Profesje: Filozof

Informacje / skrót życiorysu

Leszek Kołakowski to polski filozof, który żył w latach 1927 - 2009.

Galeria, kliknij aby powiększyć

Przyjaźń prawdziwa tym się odznacza, że trwa prawie nieporuszona przez czas; ileż to razy zdarzało się nam w naszym wieku nomadycznym zobaczyć przyjaciela po wielu latach niewidzenia i natychmiast przyjaźń i porozumienie wracają, jakby tych lat nie było, jakby przyjaźń na czas była odporna!
↕ najlepsze wg. polubień ↕

Prawie cała literatura, prawie cała poezja, prawie cała sztuka wyrosły z ludzkiego bólu; w niebie chyba sztuki nie ma.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Mini wykłady o maxi sprawach
Kategorie: o kulturze i sztuce

Prawda, co się chce utwierdzić przemocą, natychmiast prawdą być przestaje, jakakolwiek by to była prawda.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o prawdzie

Potępiać absolutnie wszelką przemoc, bez różnicy, to potępiać życie. Nie jest jednak nierozumne starać się o taki świat, gdzie przemoc skierowana będzie tylko przeciw niewoli, zbrodni, agresji i tyranii. Nie jest to nierozumne również wtedy, gdy mamy wielkie i dobrze uzasadnione wątpliwości co do tego, czy taki świat kiedykolwiek istnieć będzie.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Mini wykłady o maxi sprawach
Kategorie: życiowe, o życiu, moralizatorskie, etyczne

Ponosi się zasłużone kary za niezasłużone przewagi.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje

Podobnie działa przestrzenne oddalenie na postrzeganie rzeczy teraźniejszych, łatwo rodząc ów obraz symplicystyczny, pospolity w polskiej emigracyjnej publicystyce, obraz zniewolonego narodu jednakowo doświadczającego swoje zniewolenie i jeśli podzielonego, to najwyżej na garstkę zdrajców i masę patriotów. Jak bardzo jest to obraz zniekształcony, wiadomo wszystkim, co, czy w Polsce żyjąc czy w nie-Polsce, zadają sobie trud myślenia o narodzie jako całości, lecz całości podzielonej między mnóstwo interesów rozmaitych i często skłóconych wedle kryteriów najróżniejszych oraz, między innymi, uprzytomniają sobie, jak znaczna jest w Polsce ilość interesów konserwatywnych, tj. zainwestowanych w przedłużanie istniejącej sytuacji.

Źródło: "Sprawa polska", 1973 r.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o narodach, o Polsce

Państwo demokratyczne nie jest narzędziem narodu, ale wspólnoty obywateli.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Mini wykłady o maxi sprawach
Kategorie: polityczne, filozoficzne, o narodach, o demokracji

Owszem, są ludzie, co z różnych powodów nie są do przyjaźni zdolni, nie wiedzą nawet, czym jest; są jednak bardzo nieszczęśliwi, choćby to przed samymi sobą utajniali.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Mini wykłady o maxi sprawach
Kategorie: katastroficzne, pesymistyczne, obserwacje, o przyjaźni

Odpowiedzialność jest to temat, w którym streszcza się i objawia wielka choroba naszej cywilizacji - choroba być może jeszcze nie śmiertelna, lecz niezwykle niepokojąca.

Z wykładu z 1994 r.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o narodach

Niewiedza nie zwalnia od odpowiedzialności, ponieważ są sytuacje, w których wiedzieć jest obowiązkiem moralnym.

Źródło: "Odpowiedzialność i historia", 1957 r.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: życiowe, o życiu, moralizatorskie, etyczne, radzące

Nie zwalczymy pochwały gwałtu przez pochwałę powszechnego zobojętnienia.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Mini wykłady o maxi sprawach
Kategorie: moralizatorskie, etyczne
↕ najlepsze wg. polubień ↕

▲ do góry ▲