Leszek Kołakowski

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Narodowość: Polska
• Data urodzenia: niedziela, 23 października 1927
• Data śmierci: piątek, 17 lipca 2009
• Profesje: Filozof

Informacje / skrót życiorysu

Leszek Kołakowski to polski filozof, który żył w latach 1927 - 2009.

Galeria, kliknij aby powiększyć

Przyjaźń prawdziwa tym się odznacza, że trwa prawie nieporuszona przez czas; ileż to razy zdarzało się nam w naszym wieku nomadycznym zobaczyć przyjaciela po wielu latach niewidzenia i natychmiast przyjaźń i porozumienie wracają, jakby tych lat nie było, jakby przyjaźń na czas była odporna!
↕ najlepsze wg. polubień ↕

Często jest również i tak, że filozofia nie stawia nam pytań wprost, że są one mniej lub bardziej wyraźniej przez nią sugerowane. Złudne jest przekonanie, że w filozofii można uzyskać odpowiedzi ostateczne – mimo że usilnie ich szukamy.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje

Credo moje zakłada, że odróżnienie dobra i zła jest dziełem intuicji moralnej i że, co więcej, jest to odróżnienie odnoszące się do tego, co w rzeczy samej w świecie ludzkim zachodzi.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Mini wykłady o maxi sprawach
Kategorie: filozoficzne, obserwacje

Cokolwiek wiesz i umiesz, pamiętaj o tym, że jesteś ignorantem i że wiedza twoja, jakkolwiek byłaby rozległa, nie sięga tego, co najważniejsze. Prawdziwa mądrość na tym polega.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, życiowe, o życiu, radzące

Co jest dla nas rzeczywiste, a co nierzeczywiste, jest sprawą raczej praktycznego niż filozoficznego zaangażowania; rzeczywiste jest to, czego ludzie rzeczywiście pragną.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Jeśli Boga nie ma
Kategorie: filozoficzne, obserwacje

Chrześcijaństwo głosi naukę o odkupieniu i życiu wiecznym, lecz nawet szczęśliwość wieczna cierpienia nie wymazuje.

Całkiem inne są przeto zasady, które rządzą długami pieniężnymi, i te co się do długów moralnych odnoszą.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Mini wykłady o maxi sprawach
Kategorie: filozoficzne, obserwacje

Być może kryje się w tej pasji rekordów i w tym zaciekawieniu ekstremami jakiś korzeń metafizyczny: potrzeba wykraczania poza to, co jest, jakaś dziwnie wyrażona, nieraz w groteskę i absurd przechodząca – jak wszystko co ludzkie – nadzieja nieskończoności.

Źródło: "Mini wykłady o maxi sprawach"

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Mini wykłady o maxi sprawach
Kategorie: o sporcie, o nadziei, o paradoksie, absurdzie

Buddyzm jest jedną z najpiękniejszych i najmądrzejszych wiar, jakie ludzkość stworzyła.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, buddyjskie, o narodach, o mądrości

brzuch ci ducha nie usłucha, co dopiero niżej brzucha!

Źródło: "Rozmowy z diabłem"

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Rozmowy z diabłem
Kategorie: Śmieszne, o umyśle, duszy, kulinarne, o gotowaniu

Ale naprawdę tym, czego duch świata od nas oczekuje, nie jest wcale sprawiedliwość, ale życzliwość dla bliźnich, przyjaźń i miłosierdzie, a wiec takie jakości, których ze sprawiedliwości niepodobna wyprowadzić.

Źródło: "Mini wykłady o maxi sprawach"

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Mini wykłady o maxi sprawach
Kategorie: filozoficzne, o Bogu, Bogach
↕ najlepsze wg. polubień ↕

▲ do góry ▲