Łanczung Dordże (IX Karmapa) cytaty katastroficzne, pesymistyczne

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty katastroficzne, pesymistyczne
Zobacz wszystkie cytaty Łanczunga Dordże (IX Karmapy)
• Narodowość: Tybetańska
• Profesje: duchowny (wszystkie religie), duchowny buddyjski

Informacje / skrót życiorysu

Jeden ze zwierzchników szkoły Karma Kagyu.

Wybierz cytaty Łanczunga Dordże (IX Karmapy) według kategorii