Karol Darwin o umyśle, duszy

• Zobacz wszystkie cytaty Karola Darwina • Zobacz wszystkie cytaty o umyśle, duszy
Profesje Karola Darwina: Naukowiec, biolog

Karol Robert Darwin żyjący w latach 1809 - 1882 to anglik, który jako przyrodnik stworzył teorię ewolucji w której ważną rolę odgrywa proces doboru naturalnego.

dodaj autora do ulubionych w menu strony  • Narodowości: Brytyjska  • Angielska  • Data urodzenia: niedziela, 12 lutego 1809  • Data śmierci: środa, 19 kwietnia 1882 

Obrazek losujący co 10 minut cytaty Karola Darwina

Karol Darwin cytat

Poniższy kod obrazka możesz wstawić np. na swój blog albo jako sygnaturkę na forum.


Gdybym miał raz jeszcze życie rozpocząć, trzymałbym się takiego prawidła, ażeby przynajmniej raz na tydzień przeczytać coś z poezji lub posłuchać nieco muzyki; wtedy bowiem zanikłe obecnie części mego mózgu zachowałyby się może przez używanie. Utrata wrażliwości na takie rzeczy jest pewną utratą szczęścia i jest, być może, szkodliwa dla inteligencji.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o sobie, o umyśle, duszy, o mądrości

Mój umysł stał się rodzajem maszyny mielącej fakty i wyrzucającej z siebie prawa natury.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o sobie, o umyśle, duszy

Nie wiem, ile wytworzyliśmy niedorzecznych kodeksów postępowania i bezsensownych wierzeń religijnych; nie wiem też, jakim sposobem wryły się tak głęboko we wszystkich krajach świata w umysł człowieka; warto jednak zaznaczyć, że wierzenie wpajane w pierwszych latach życia, gdy mózg jest wrażliwy, staje się niemal instynktem; a zasadniczą cechą instynktu jest to, że się go słucha niezależnie od tego, co mówi rozum.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, o religii, antyreligijne, o umyśle, duszy

Spośród krajobrazów, które głęboko się w mym umyśle wyryły, żadne nie przewyższają wspaniałością krajobrazu pierwotnych lasów, nietkniętych ludzką ręką – czy to lasów Brazylii, gdzie panują siły życia, czy lasów Ziemi Ognistej, w których przeważa śmierć i rozkład. Jedne i drugie są świątyniami wypełnionymi tworami Boga Natury i nie ma nikogo, kto znalazłszy się w takiej samotni, nie odczułby wzruszenia i nie poczułby, że jest coś więcej w człowieku niż tylko życie cielesne.

Esencją instynktu jest to, że działa on niezależnie od rozumu.

Ang.: "The very essence of instinct is that it's followed independently of reason."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje, o umyśle, duszy