Karol Darwin o umyśle, duszy

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty o umyśle, duszy
Zobacz wszystkie cytaty Karola Darwina
• Narodowości: BrytyjskaAngielska
• Data urodzenia: niedziela, 12 lutego 1809
• Data śmierci: środa, 19 kwietnia 1882
• Profesje: Naukowiec, biolog

Informacje / skrót życiorysu

Karol Robert Darwin żyjący w latach 1809 - 1882 to anglik, który jako przyrodnik stworzył teorię ewolucji w której ważną rolę odgrywa proces doboru naturalnego.

Wybierz cytaty Karola Darwina według kategorii

Gdybym miał raz jeszcze życie rozpocząć, trzymałbym się takiego prawidła, ażeby przynajmniej raz na tydzień przeczytać coś z poezji lub posłuchać nieco muzyki; wtedy bowiem zanikłe obecnie części mego mózgu zachowałyby się może przez używanie. Utrata wrażliwości na takie rzeczy jest pewną utratą szczęścia i jest, być może, szkodliwa dla inteligencji.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o sobie, o umyśle, duszy, o mądrości

Mój umysł stał się rodzajem maszyny mielącej fakty i wyrzucającej z siebie prawa natury.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o sobie, o umyśle, duszy

Nie wiem, ile wytworzyliśmy niedorzecznych kodeksów postępowania i bezsensownych wierzeń religijnych; nie wiem też, jakim sposobem wryły się tak głęboko we wszystkich krajach świata w umysł człowieka; warto jednak zaznaczyć, że wierzenie wpajane w pierwszych latach życia, gdy mózg jest wrażliwy, staje się niemal instynktem; a zasadniczą cechą instynktu jest to, że się go słucha niezależnie od tego, co mówi rozum.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, antyreligijne, o umyśle, duszy

Spośród krajobrazów, które głęboko się w mym umyśle wyryły, żadne nie przewyższają wspaniałością krajobrazu pierwotnych lasów, nietkniętych ludzką ręką – czy to lasów Brazylii, gdzie panują siły życia, czy lasów Ziemi Ognistej, w których przeważa śmierć i rozkład. Jedne i drugie są świątyniami wypełnionymi tworami Boga Natury i nie ma nikogo, kto znalazłszy się w takiej samotni, nie odczułby wzruszenia i nie poczułby, że jest coś więcej w człowieku niż tylko życie cielesne.

Esencją instynktu jest to, że działa on niezależnie od rozumu.

Ang.: "The very essence of instinct is that it's followed independently of reason."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje, o umyśle, duszy