Karol Darwin o sobie

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty o sobie
Zobacz wszystkie cytaty Karola Darwina
• Narodowości: BrytyjskaAngielska
• Data urodzenia: niedziela, 12 lutego 1809
• Data śmierci: środa, 19 kwietnia 1882
• Profesje: Naukowiec, biolog

Informacje / skrót życiorysu

Karol Robert Darwin żyjący w latach 1809 - 1882 to anglik, który jako przyrodnik stworzył teorię ewolucji w której ważną rolę odgrywa proces doboru naturalnego.

Wybierz cytaty Karola Darwina według kategorii

Dla każdego człowieka to przekleństwo dać się tak pochłonąć jakiemukolwiek przedmiotowi, jak mnie pochłania moja praca.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o sobie, o człowieku, ludziach, Biznes, firma, o pracy

Gdybym miał raz jeszcze życie rozpocząć, trzymałbym się takiego prawidła, ażeby przynajmniej raz na tydzień przeczytać coś z poezji lub posłuchać nieco muzyki; wtedy bowiem zanikłe obecnie części mego mózgu zachowałyby się może przez używanie. Utrata wrażliwości na takie rzeczy jest pewną utratą szczęścia i jest, być może, szkodliwa dla inteligencji.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o sobie, o umyśle, duszy, o mądrości

Mój umysł stał się rodzajem maszyny mielącej fakty i wyrzucającej z siebie prawa natury.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o sobie, o umyśle, duszy

Od wczesnej młodości moim najgorętszym pragnieniem było zrozumienie i wyjaśnienie wszystkiego, cokolwiek podpadało mojej obserwacji, czyli podporządkowanie wszystkich faktów ogólnym prawom.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o sobie

Pewien lekarz podał mi kiedyś jako dowód podniecającego działania spowodowanego gniewem to, że człowiek nadmiernie przemęczony wymyśla niekiedy urojone powody do obrazy i wpada w gniew w podświadomym zamiarze ponownego wzmocnienia się; od czasu kiedy usłyszałem tą uwagę, miałem nieraz sposobność stwierdzić jej słuszność.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o sobie

Uwielbiam głupie eksperymenty, zawsze je wykonuję.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o sobie, o nauce, naukowe

Zupełnie nie boję się śmierci.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o sobie, o śmierci