Karol Darwin i wspomnienia

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty wspominające
Zobacz wszystkie cytaty Karola Darwina
• Narodowości: BrytyjskaAngielska
• Data urodzenia: niedziela, 12 lutego 1809
• Data śmierci: środa, 19 kwietnia 1882
• Profesje: Naukowiec, biolog

Informacje / skrót życiorysu

Karol Robert Darwin żyjący w latach 1809 - 1882 to anglik, który jako przyrodnik stworzył teorię ewolucji w której ważną rolę odgrywa proces doboru naturalnego.

Wybierz cytaty Karola Darwina według kategorii