Karl Jaspers

Profesje Karla Jaspersa: Filozof, lekarz, psychiatra

Karl Theodor Jaspers był niemieckim psychiatra i filozofem, znanym jako czołowy reprezentant egzystencjalizmu.

dodaj autora do ulubionych w menu strony  • Narodowość: Niemiecka  • Data urodzenia: piątek, 23 lutego 1883  • Data śmierci: środa, 26 lutego 1969 

Obrazek losujący co 10 minut cytaty Karla Jaspersa

Karl Jaspers cytat

Poniższy kod obrazka możesz wstawić np. na swój blog albo jako sygnaturkę na forum.


Nasze pytania i odpowiedzi, są częściowo zdeterminowane przez historyczną tradycję, w jakiej się znajdujemy.

Źródło: "Moja filozofia" (1941)

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o historii

Tylko ten, kto kocha, widzi, co jest prawdziwe w człowieku.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o miłości, o człowieku, ludziach

Świat stworzony jako dobry uległ zaciemnieniu na skutek wolnych aktów stworzonych istot. Obecnie jest miejscem próby, którą przechodzą ludzkie dusze.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o umyśle, duszy, o świecie

Obojętność jest najłagodniejszą formą nietolerancji.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o tolerancji

Nie wolno tracić nadziei, dopóki człowiek żyje z człowiekiem.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: życiowe, o życiu, radzące, o człowieku, ludziach, o nadziei

Całe istnienie to nieustanny koniec.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, katastroficzne, pesymistyczne