Karl Heinrich Marx (Karol Marks)

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Karl Heinrich Marx (Karol Marks) a inne osoby: cytaty o Karlu Heinrichu Marksie (Karolu Marksie)
• Narodowość: Niemiecka
• Data urodzenia: wtorek, 5 maja 1818
• Data śmierci: środa, 14 marca 1883
• Profesje: Filozof, Naukowiec, Rewolucjonista, ekonomista

Informacje / skrót życiorysu

Żył w latach 1818 - 1883, był twórcą marksizmu i współzałożycielem pierwszej międzynarodówki (Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników).

↕ najlepsze wg. polubień ↕

To, co wytwórca traci jako osoba prywatna, odzyskuje bezpośrednio lub pośrednio jako członek społeczeństwa.

Opis: o przyszłym społeczeństwie komunistycznym.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Krytyka programu gotajskiego
Kategorie: polityczne, o ekonomii, socjalistyczne, komunistyczne

Robotnikowi najemnemu pozwala się pracować na własne utrzymanie, a więc pozwala mu się żyć o tyle tylko, o ile przez pewien czas pracuje darmo dla kapitalistów (a zatem i dla tych, którzy wraz z nimi uczestniczą w zjadaniu wartości dodatkowej); że cały system produkcji kapitalistycznej obraca się dokoła zagadnienia, jak zwiększyć ilość tej darmowej pracy przez przedłużenie dnia pracy albo przez zwiększenie jej wydajności, większe natężenie siły roboczej itd.; że przeto system pracy najemnej jest systemem niewolnictwa, przy czym niewolnictwo to staje się tym cięższe, im bardziej rozwijają się społeczne siły wytwórcze pracy bez względu na to, czy robotnik otrzymuje lepszą czy gorszą zapłatę.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Krytyka programu gotajskiego
Kategorie: polityczne, socjalistyczne, komunistyczne

Należy raczej zarówno rząd, jak i kościół pozbawić wszelkiego wpływu na szkołę.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Krytyka programu gotajskiego
Kategorie: polityczne

Każdy według swoich zdolności, każdemu według jego potrzeb.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Krytyka programu gotajskiego
Kategorie: filozoficzne

A co się tyczy obecnych zrzeszeń spółdzielczych, to mają one wartość jedynie o tyle, o ile są niezależnym tworem robotników, nie protegowanym ani przez rządy, ani przez burżuazję.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Krytyka programu gotajskiego
Kategorie: polityczne, socjalistyczne, komunistyczne

Z punktu widzenia wyższych formacji ekonomicznych społeczeństwa, uznawanie świata za prywatną własność poszczególnych osób wyda się zupełnym absurdem, tak jak uznanie za czyjąś prywatna własność człowieka. Nawet całe społeczeństwo, naród, czy wszystkie społeczeństwa razem wzięte nie mogą być właścicielami świata. Są tylko jego posiadaczami, użytkownikami, i jak dobrzy rodzice, muszą przekazać go przyszłym pokoleniom, w lepszym stanie.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Kapitał
Kategorie: polityczne, o narodach, o ekonomii, socjalistyczne, komunistyczne

Właśnie ta zakończona forma świata towarów, forma pieniężna, zamiast ujawniać, zarzuca rzeczową zasłonę na społeczny charakter prac prywatnych.(...) Kategorie burżuazyjnej ekonomii politycznej są takimi właśnie formami. Są to formy myśli mające społeczny, a więc obiektywny walor dla stosunków produkcji tego historycznie określonego społecznego sposobu produkcji, jakim jest produkcja towarowa. Cały mistycyzm świata towarów, cała ta mgła tajemniczości i czarów otaczająca produkty pracy w produkcji towarowej pierzchnie więc od razu, gdy przejdziemy do innych form produkcji.

Źródło: Tom I, rozdz. I, 4.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Kapitał
Kategorie: polityczne, o ekonomii

W samym stosunku wymiennym towarów ich wartość wymienna ukazała się nam jako coś zgoła niezależnego od ich wartości użytkowych. Jeżeli więc istotnie abstrahujemy od wartości użytkowej produktów pracy, otrzymujemy ich wartość, zgodnie z podanym właśnie określeniem. To wspólne, co znajduje wyraz w stosunku wymiennym, czyli w wartości wymiennej towarów, jest więc ich wartością.

Źródło: Tom I, rozdz. I, 1.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Kapitał
Kategorie: o ekonomii

Ukształtowanie społecznego procesu życiowego, czyli materialnego procesu produkcji, wtedy dopiero zrzuci z siebie zasłonę z mistycznych mgieł, gdy stanie się dziełem swobodnie zrzeszonych ludzi i znajdzie się pod ich świadomą, planową kontrolą – co jednak wymaga takiej materialnej podstawy społeczeństwa, czyli szeregu materialnych warunków bytu, które ze swej strony są samorzutnym wytworem długiego i bolesnego rozwoju dziejowego.

Źródło: Tom I, rozdz. I, 4.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Kapitał
Kategorie: o ekonomii

Skąd więc pochodzi zagadkowy charakter produktu pracy z chwilą gdy przybiera formę towaru? Oczywiście z tej formy właśnie. Jednakowość różnych prac ludzkich otrzymuje rzeczową postać jednakowej wartości przedmiotowej produktów pracy; mierzenie wydatkowania ludzkiej siły roboczej czasem jego trwania przybiera postać wielkości wartości produktów pracy; wreszcie stosunki wzajemne wytwórców stwierdzające owe społeczne znamiona ich prac przybierają formę społecznego stosunku między produktami pracy.

Źródło: Tom I, rozdz. I, 4.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Kapitał
Kategorie: o ekonomii
↕ najlepsze wg. polubień ↕

▲ do góry ▲