Karl Heinrich Marx (Karol Marks)

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Karl Heinrich Marx (Karol Marks) a inne osoby: cytaty o Karlu Heinrichu Marksie (Karolu Marksie)
• Narodowość: Niemiecka
• Data urodzenia: wtorek, 5 maja 1818
• Data śmierci: środa, 14 marca 1883
• Profesje: Filozof, Naukowiec, Rewolucjonista, ekonomista

Informacje / skrót życiorysu

Żył w latach 1818 - 1883, był twórcą marksizmu i współzałożycielem pierwszej międzynarodówki (Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników).

↕ najlepsze wg. polubień ↕

Człowiek, którego nic poza cenzusem nie kwalifikuje na przysięgłego, ma sumienie cenzusu.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje, moralizatorskie, etyczne

Cynizm jest w rzeczach, nie zaś w słowach, którymi te rzeczy się wyraża.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o słowach

Byt określa świadomość.

Źródło: Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Błazen czuje się jak ryba w wodzie tylko w atmosferze powszechnego zamieszania, które sam wywołał.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje

Bezcielesna substancja jest wręcz taką samą sprzecznością jak bezcielesne ciało.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Robotnicy muszą zdobyć władzę polityczną celem ustanowienia nowej organizacji pracy... Lecz nie twierdzimy, że droga do tego celu jest wszędzie ta sama. Wiemy, że trzeba brać pod rozwagę urządzenia, zwyczaje i obyczaje różnych krajów i nie przeczymy, że istnieją kraje, jak Anglia i Ameryka, gdzie robotnicy mogą osiągnąć swój cel środkami pokojowymi.

Nie brak ludzi naiwnych, którzy sądzą, że dziś wszystko się zmieniło, że Polska przestała być „potrzebnym narodem”, jak napisał pewien Francuz, i pozostała tylko sentymentalnym wspomnieniem, a sentymenty i wspomnienia nie są notowane na giełdzie. Ale cóż się właściwie zmieniło? Czy zmniejszyło się niebezpieczeństwo? Nie. Tylko ślepota intelektualna klas rządzących w Europie doszła do swego zenitu. Polityka Rosji jest niezmienna, co przyznał oficjalny historyk moskiewski Karamzin. Jej metody, jej taktyka czy manewrowanie, mogą się zmieniać, ale gwiazda polarna tej polityki – opanowanie świata – jest gwiazdą stałą.

Cytat z przemówienia

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o narodach, o Polsce, o Rosji

Istnieje jedna tylko alternatywa dla Europy: albo azjatyckie barbarzyństwo pod przywództwem moskiewskim zaleje ją jak lawina, albo Europa musi odbudować Polskę, stawiając między sobą a Azją 20 milionów bohaterów, by zyskać na czasie dla dokonania swego społecznego odrodzenia.

Cytat z przemówienia

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: katastroficzne, pesymistyczne, o narodach, o Polsce, o Rosji

Wolność polega na tym, żeby państwo z organu stojącego ponad społeczeństwem przekształcić w organ całkowicie temu społeczeństwu podporządkowany; również dziś formy państwowe są bardziej lub mniej wolne zależnie od tego, w jakim stopniu ograniczają one „wolność państwa”.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Krytyka programu gotajskiego
Kategorie: polityczne, o wolności, socjalistyczne, komunistyczne

To państwu potrzebne jest wychowanie, i to bardzo surowe, przez lud.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Krytyka programu gotajskiego
Kategorie: polityczne, obserwacje, socjalistyczne, komunistyczne
↕ najlepsze wg. polubień ↕

▲ do góry ▲