Karl Heinrich Marx (Karol Marks)

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Karl Heinrich Marx (Karol Marks) a inne osoby: cytaty o Karlu Heinrichu Marksie (Karolu Marksie)
• Narodowość: Niemiecka
• Data urodzenia: wtorek, 5 maja 1818
• Data śmierci: środa, 14 marca 1883
• Profesje: Filozof, Naukowiec, Rewolucjonista, ekonomista

Informacje / skrót życiorysu

Żył w latach 1818 - 1883, był twórcą marksizmu i współzałożycielem pierwszej międzynarodówki (Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników).

↕ najlepsze wg. polubień ↕

Jest tylko jeden sposób, by zabić kapitalizm: podatki, podatki i jeszcze raz podatki.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, socjalistyczne, komunistyczne

Jedyną szansą na trwałe powstanie Polski i normalny rozwój Europy jest zniszczenie Rosji z jej azjatyckimi zwyczajami politycznymi i obyczajowymi.

Źródło: W obronie Polski, 1875 r.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o narodach, o Polsce, o Rosji

Istota uważa się za samodzielną dopiero wtedy, gdy stoi na własnych nogach, a stoi na własnych nogach dopiero wtedy, gdy swoje istnienie zawdzięcza samej sobie.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Istnieje dwojaka śmiałość: śmiałość płynąca z wyższości i śmiałość zrodzona z ciasnoty umysłu.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Hegel powiada gdzieś, że wszystkie historyczne fakty i postacie powtarzają się, rzec można, dwukrotnie. Zapomniał dodać: za pierwszym razem jako tragedia, za drugim jako farsa.

Źródło: Osiemnasty Brumaire'a Ludwika Bonaparte

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
cytat o Georgu Wilhelmie Friedrichu Heglu, zobacz cytaty o Georgu Wilhelmie Friedrichu Heglu
Kategorie: Śmieszne, o historii

Eunuch nie jest w pełni człowiekiem, nawet jeżeli ma dobry głos.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje

Dziś nawet ateizm jest uważany za culpa levis (lekki grzech) w porównaniu z krytyką tradycyjnych stosunków własności.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje, religijne, antyreligijne

Doznania zmysłowe i miłość własna, przyjemność i dobrze rozumiany interes osobisty – oto podstawa moralności.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne

Czyń drugiemu, co tobie miłe.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, życiowe, o życiu, radzące

Człowieka należy rozumieć poczynając „od dołu” – od jego głodu, chłodu, bezdomności; nie idea, lecz ciało jest kluczem do ludzkich tajemnic.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne
↕ najlepsze wg. polubień ↕

▲ do góry ▲