Karl Heinrich Marx (Karol Marks)

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Karl Heinrich Marx (Karol Marks) a inne osoby: cytaty o Karlu Heinrichu Marksie (Karolu Marksie)
• Narodowość: Niemiecka
• Data urodzenia: wtorek, 5 maja 1818
• Data śmierci: środa, 14 marca 1883
• Profesje: Filozof, Naukowiec, Rewolucjonista, ekonomista

Informacje / skrót życiorysu

Żył w latach 1818 - 1883, był twórcą marksizmu i współzałożycielem pierwszej międzynarodówki (Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników).

↕ najlepsze wg. polubień ↕

Robotnicy nie mają ojczyzny.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Manifest komunistyczny
Kategorie: polityczne, o narodach

Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Manifest komunistyczny
Kategorie: polityczne, socjalistyczne, komunistyczne

Proletariusze nie mają w niej (rewolucji) nic do stracenia prócz swych kajdan. Do zdobycia mają cały świat. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Manifest komunistyczny
Kategorie: polityczne, socjalistyczne, komunistyczne

(...) pierwszym krokiem rewolucji robotniczej jest wydźwignięcie proletariatu w klasę panującą, wywalczenie demokracji.
Proletariat użyje swojego panowania politycznego po to, by krok za krokiem wyrwać z rąk burżuazji cały kapitał, by scentralizować wszystkie narzędzia produkcji w ręku państwa, tj. w ręku zorganizowanego jako klasa panująca proletariatu i by możliwie szybko zwiększyć masę sił wytwórczych.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Manifest komunistyczny
Kategorie: polityczne, lewicowe

Komuniści nie stanowią żadnej odrębnej partii w stosunku do innych partii robotniczych. Nie mają oni żadnych interesów odrębnych od interesów całego proletariatu.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Manifest komunistyczny
Kategorie: polityczne

Historia wszelkiego społeczeństwa dotychczasowego jest historią walk klasowych.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Manifest komunistyczny
Kategorie: polityczne, socjologiczne, socjalistyczne, komunistyczne, o historii

Czy potrzeba szczególnej przenikliwości, by zrozumieć, że wraz z warunkami życia ludzi, ich stosunkami społecznymi, bytem społecznym, zmieniają się także ich wyobrażenia, poglądy i pojęcia – słowem, także ich świadomość? Czegóż dowodzi historia idei, jeżeli nie tego, że produkcja duchowa przeobraża się wraz z materialną? Ideami panującymi każdego okresu były zawsze tylko idee klasy panującej.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Manifest komunistyczny
Kategorie: polityczne, filozoficzne

Burżuazja zdarła ze stosunków rodzinnych ich rzewnie sentymentalną zasłonę i sprowadziła je do nagiego stosunku pieniężnego.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Manifest komunistyczny
Kategorie: polityczne, socjalistyczne, komunistyczne, o rodzinie

Burgeois widzi w swej żonie zwykłe narzędzie produkcji.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Manifest komunistyczny

Ale nie sprzeczajcie się z nami, ujmując na miarę waszych burżuazyjnych pojęć o wolności, wykształceniu, prawie itp. sprawę zniesienia własności burżuazyjnej. Same wasze idee są wytworem burżuazyjnych stosunków produkcji i własności, podobnie jak wasze prawo jest tylko podniesioną do godności ustawy wolą waszej klasy, wolą, której treść określają materialne warunki istnienia waszej klasy.
Ze wszystkimi poprzednio panującymi, już unicestwionymi klasami podzielacie stronniczy pogląd, który zamienia wasze stosunki produkcji i własności – historycznie wytwarzane i przemijające z biegiem produkcji – w wieczne prawa przyrody i rozumu. Co zdolni jesteście zrozumieć w stosunku do własności antycznej, co zdolni jesteście zrozumieć w stosunku do własności feudalnej, tego nie możecie zrozumieć, gdy mowa o własności burżuazyjnej.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Manifest komunistyczny
Kategorie: polityczne, filozoficzne, socjalistyczne, komunistyczne
↕ najlepsze wg. polubień ↕

▲ do góry ▲