Karl Heinrich Marx (Karol Marks) o socjaliźmie i komuniźmie

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty socjalistyczne, komunistyczne
Zobacz wszystkie cytaty Karla Heinricha Marxa (Karola Marksa)
• Karl Heinrich Marx (Karol Marks) a inne osoby: cytaty o Karlu Heinrichu Marksie (Karolu Marksie)
• Narodowość: Niemiecka
• Data urodzenia: wtorek, 5 maja 1818
• Data śmierci: środa, 14 marca 1883
• Profesje: Filozof, Naukowiec, Rewolucjonista, ekonomista

Informacje / skrót życiorysu

Żył w latach 1818 - 1883, był twórcą marksizmu i współzałożycielem pierwszej międzynarodówki (Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników).

↕ najlepsze wg. polubień ↕

Materialistyczna teoria, mówiąca że ludzie są wytworami warunków i wychowania, a więc zmienieni ludzie są wytworami innych warunków i zmienionego wychowania, zapomina, że warunki są zmieniane właśnie przez ludzi i że sam wychowawca musi zostać wychowany. Przeto dochodzi ona siłą rzeczy do tego, że dzieli społeczeństwo na dwie części, z których jedna jest wyniesiona ponad społeczeństwo (...). Zbieżność zmian warunków i działalności ludzkiej może być traktowana i racjonalnie rozumiana jedynie jako praktyka rewolucyjna.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Tezy o Feuerbachu
Kategorie: polityczne, socjologiczne, socjalistyczne, komunistyczne

Ale nie sprzeczajcie się z nami, ujmując na miarę waszych burżuazyjnych pojęć o wolności, wykształceniu, prawie itp. sprawę zniesienia własności burżuazyjnej. Same wasze idee są wytworem burżuazyjnych stosunków produkcji i własności, podobnie jak wasze prawo jest tylko podniesioną do godności ustawy wolą waszej klasy, wolą, której treść określają materialne warunki istnienia waszej klasy.
Ze wszystkimi poprzednio panującymi, już unicestwionymi klasami podzielacie stronniczy pogląd, który zamienia wasze stosunki produkcji i własności – historycznie wytwarzane i przemijające z biegiem produkcji – w wieczne prawa przyrody i rozumu. Co zdolni jesteście zrozumieć w stosunku do własności antycznej, co zdolni jesteście zrozumieć w stosunku do własności feudalnej, tego nie możecie zrozumieć, gdy mowa o własności burżuazyjnej.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Manifest komunistyczny
Kategorie: polityczne, filozoficzne, socjalistyczne, komunistyczne

Burżuazja zdarła ze stosunków rodzinnych ich rzewnie sentymentalną zasłonę i sprowadziła je do nagiego stosunku pieniężnego.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Manifest komunistyczny
Kategorie: polityczne, socjalistyczne, komunistyczne, o rodzinie

Historia wszelkiego społeczeństwa dotychczasowego jest historią walk klasowych.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Manifest komunistyczny
Kategorie: polityczne, socjologiczne, socjalistyczne, komunistyczne, o historii

Proletariusze nie mają w niej (rewolucji) nic do stracenia prócz swych kajdan. Do zdobycia mają cały świat. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Manifest komunistyczny
Kategorie: polityczne, socjalistyczne, komunistyczne

Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Manifest komunistyczny
Kategorie: polityczne, socjalistyczne, komunistyczne

Stare społeczeństwo burżuazyjne (...) zastąpi zrzeszenie, w którym swobodny rozwój każdej jednostki jest warunkiem swobodnego rozwoju wszystkich.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Manifest komunistyczny
Kategorie: polityczne, socjalistyczne, komunistyczne

Współczesna władza państwowa jest jedynie komitetem, zarządzającym wspólnymi interesami całej klasy burżuazyjnej.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Manifest komunistyczny
Kategorie: polityczne, socjalistyczne, komunistyczne

Widmo krąży po Europie – widmo komunizmu. Wszystkie potęgi starej Europy połączyły się dla świętej nagonki przeciw temu widmu, papież i car, Metternich i Guizot, francuscy radykałowie i niemieccy policjanci.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Manifest komunistyczny
Kategorie: polityczne, socjalistyczne, komunistyczne

Z punktu widzenia wyższych formacji ekonomicznych społeczeństwa, uznawanie świata za prywatną własność poszczególnych osób wyda się zupełnym absurdem, tak jak uznanie za czyjąś prywatna własność człowieka. Nawet całe społeczeństwo, naród, czy wszystkie społeczeństwa razem wzięte nie mogą być właścicielami świata. Są tylko jego posiadaczami, użytkownikami, i jak dobrzy rodzice, muszą przekazać go przyszłym pokoleniom, w lepszym stanie.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Kapitał
Kategorie: polityczne, o narodach, o ekonomii, socjalistyczne, komunistyczne
↕ najlepsze wg. polubień ↕

▲ do góry ▲