Karl Heinrich Marx (Karol Marks) i filozofia

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty filozoficzne
Zobacz wszystkie cytaty Karla Heinricha Marxa (Karola Marksa)
• Karl Heinrich Marx (Karol Marks) a inne osoby: cytaty o Karlu Heinrichu Marksie (Karolu Marksie)
• Narodowość: Niemiecka
• Data urodzenia: wtorek, 5 maja 1818
• Data śmierci: środa, 14 marca 1883
• Profesje: Filozof, Naukowiec, Rewolucjonista, ekonomista

Informacje / skrót życiorysu

Żył w latach 1818 - 1883, był twórcą marksizmu i współzałożycielem pierwszej międzynarodówki (Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników).

↕ najlepsze wg. polubień ↕

Bezcielesna substancja jest wręcz taką samą sprzecznością jak bezcielesne ciało.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Byt określa świadomość.

Źródło: Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Cynizm jest w rzeczach, nie zaś w słowach, którymi te rzeczy się wyraża.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o słowach

Człowieka należy rozumieć poczynając „od dołu” – od jego głodu, chłodu, bezdomności; nie idea, lecz ciało jest kluczem do ludzkich tajemnic.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Czyń drugiemu, co tobie miłe.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, życiowe, o życiu, radzące

Istnieje dwojaka śmiałość: śmiałość płynąca z wyższości i śmiałość zrodzona z ciasnoty umysłu.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Istota uważa się za samodzielną dopiero wtedy, gdy stoi na własnych nogach, a stoi na własnych nogach dopiero wtedy, gdy swoje istnienie zawdzięcza samej sobie.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Jeśli pragniemy wyrobić sobie trafny pogląd o ludziach i poznać ich we właściwym świetle oczyma naszego rozumu, musimy wpierw rozważyć ich naturę, a następnie ich cele.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, życiowe, o życiu, radzące

Jeśli prawo do istnienia ma polip, bo i w nim, choć bezgłośnie, pulsuje życie przyrody, to cóż dopiero lew, w którym się ono burzy i ryczy?

Kapelmistrz wcale nie musi być właścicielem instrumentów, na których gra orkiestra, ani też do jego funkcji dyrygenta bynajmniej nie należy troska o „płacę” pozostałych muzykantów.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, filozoficzne, o ekonomii, socjalistyczne, komunistyczne
↕ najlepsze wg. polubień ↕

▲ do góry ▲