Karl Heinrich Marx (Karol Marks) o narodach

• Zobacz wszystkie cytaty Karla Heinricha Marxa (Karola Marksa) • Zobacz wszystkie cytaty o narodach
Profesje Karla Heinricha Marxa (Karola Marksa): Filozof, Naukowiec, Rewolucjonista, ekonomista

Żył w latach 1818 - 1883, był twórcą marksizmu i współzałożycielem pierwszej międzynarodówki (Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników).

dodaj autora do ulubionych w menu strony  • Karl Heinrich Marx (Karol Marks) a inne osoby: cytaty o Karlu Heinrichu Marksie (Karolu Marksie)  • Narodowość: Niemiecka  • Data urodzenia: wtorek, 5 maja 1818  • Data śmierci: środa, 14 marca 1883 

Obrazek losujący co 10 minut cytaty Karla Heinricha Marxa (Karola Marksa)

Karl Heinrich Marx (Karol Marks) cytat

Poniższy kod obrazka możesz wstawić np. na swój blog albo jako sygnaturkę na forum.


↕ najlepsze wg. polubień ↕

Dla Niemiec snem utopijnym jest nie radykalna rewolucja, nie ogólnoludzka emancypacja, lecz raczej częściowa, wyłącznie polityczna rewolucja, taka, która pozostawia nietknięte filary gmachu.

Doświadczyliśmy tych samych okresów restauracji co inne kraje, ale nie doświadczyliśmy żadnej rewolucji. (…) Tylko raz przebywaliśmy w towarzystwie wolności, w dniu kiedy została zaaresztowana.

Tłumaczenie, dlaczego Niemcy są społecznie zacofane w stosunku do Francji i Wielkiej Brytanii.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa
Kategorie: o narodach, o wolności, o Niemczech

Robotnicy nie mają ojczyzny.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Manifest komunistyczny
Kategorie: polityczne, o polityce, o narodach

Z punktu widzenia wyższych formacji ekonomicznych społeczeństwa, uznawanie świata za prywatną własność poszczególnych osób wyda się zupełnym absurdem, tak jak uznanie za czyjąś prywatna własność człowieka. Nawet całe społeczeństwo, naród, czy wszystkie społeczeństwa razem wzięte nie mogą być właścicielami świata. Są tylko jego posiadaczami, użytkownikami, i jak dobrzy rodzice, muszą przekazać go przyszłym pokoleniom, w lepszym stanie.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Kapitał
Kategorie: polityczne, o polityce, o narodach, o ekonomii, socjalistyczne, komunistyczne

Istnieje jedna tylko alternatywa dla Europy: albo azjatyckie barbarzyństwo pod przywództwem moskiewskim zaleje ją jak lawina, albo Europa musi odbudować Polskę, stawiając między sobą a Azją 20 milionów bohaterów, by zyskać na czasie dla dokonania swego społecznego odrodzenia.

Cytat z przemówienia

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: katastroficzne, pesymistyczne, o narodach, o Polsce, o Rosji

Nie brak ludzi naiwnych, którzy sądzą, że dziś wszystko się zmieniło, że Polska przestała być „potrzebnym narodem”, jak napisał pewien Francuz, i pozostała tylko sentymentalnym wspomnieniem, a sentymenty i wspomnienia nie są notowane na giełdzie. Ale cóż się właściwie zmieniło? Czy zmniejszyło się niebezpieczeństwo? Nie. Tylko ślepota intelektualna klas rządzących w Europie doszła do swego zenitu. Polityka Rosji jest niezmienna, co przyznał oficjalny historyk moskiewski Karamzin. Jej metody, jej taktyka czy manewrowanie, mogą się zmieniać, ale gwiazda polarna tej polityki – opanowanie świata – jest gwiazdą stałą.

Cytat z przemówienia

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o narodach, o Polsce, o Rosji

Robotnicy muszą zdobyć władzę polityczną celem ustanowienia nowej organizacji pracy... Lecz nie twierdzimy, że droga do tego celu jest wszędzie ta sama. Wiemy, że trzeba brać pod rozwagę urządzenia, zwyczaje i obyczaje różnych krajów i nie przeczymy, że istnieją kraje, jak Anglia i Ameryka, gdzie robotnicy mogą osiągnąć swój cel środkami pokojowymi.

Jedyną szansą na trwałe powstanie Polski i normalny rozwój Europy jest zniszczenie Rosji z jej azjatyckimi zwyczajami politycznymi i obyczajowymi.

Źródło: W obronie Polski, 1875 r.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o narodach, o Polsce, o Rosji

Każdy naród by zginął, gdyby przerwał pracę.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o narodach

Ludzie nie wiedzą, kim są i co czynią.

↕ najlepsze wg. polubień ↕

▲ do góry ▲