Joseph Eugene Stiglitz o Ameryce

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty o ameryce
Zobacz wszystkie cytaty Josepha Eugene Stiglitza
• Narodowość: Amerykańska
• Data urodzenia: wtorek, 9 lutego 1943
• Profesje: Naukowiec, ekonomista

Informacje / skrót życiorysu

Urodzony w roku 1943 amerykański ekonomista specjalizujący się mikroekonomii. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z roku 2001.

Stiglitz jest krytykiem sposobu zarządzania mechanizmami globalizacji, ekonomii ściśle wolnorynkowej oraz niektórych międzynarodowych instytucji finansowych, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy.

Wybierz cytaty Josepha Eugene Stiglitza według kategorii

Administracja Busha od początku broniła interesów ludzi najbogatszych, lekceważyła ochronę środowiska i działała w sposób skrajnie nieodpowiedzialny w polityce finansowej. Obronie interesów najbogatszych służyły cięcia podatkowe. Interesom korporacyjnym – polityka, którą nazywam „wyciśnijmy z Ameryki, ile się da”. Jej przejawem jest dążenie do eksploatacji złóż ropy nawet tam, gdzie przynosi to katastrofalne skutki dla środowiska – np. na Alasce. Taką politykę może prowadzić tylko ktoś, kogo nie obchodzą przyszłe pokolenia Amerykanów, kto ma na uwadze jedynie interesy korporacji.

Źródło: gospodarka.gazeta.pl, 20 stycznia 2007

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o narodach, o ekonomii, o Ameryce

Ekipa Busha sięga do najgorszych kart w historii USA. Gdy dorastałem, pewne zasady wydawały się niewzruszone – to, że człowieka nie można więzić bez wyroku sądu, że aresztowanemu trzeba przedstawić zarzuty, że ma prawo do sprawiedliwego procesu z udziałem obrońcy itp. Administracja Busha zawiesiła te zasady. Ameryka podpisała międzynarodową konwencję o zakazie tortur, ale ekipa Busha łamie także i tę normę. Powiedziałbym, że ta ekipa wypaczyła wszystko, co można nazwać wartościami amerykańskimi. Prezentuje nie jeden z nurtów naszej tradycji, ale tendencję skrajną.

Źródło: gospodarka.gazeta.pl, 20 stycznia 2007

Wiedziałem że dyskryminacja istniała, mimo że wielu osobom z tego powodu się nie pogorszyło.

Ang.: "I knew that discrimination existed, even though there were many individuals who were not prejudiced. "

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o narodach, o wolności, o Ameryce

Ja, tak jak wielu przedstawicieli mojej generacji, byłem zaniepokojony segregacją resową i częstymi pogwałceniami praw obywatelskich.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o narodach, o sobie, o wolności, o Ameryce