John Perry Barlow

Profesje Johna Perry Barlowa: Poeta

John Perry Barlow to urodzony w 1947 r. amerykański poeta, znany ze swojej internetowej aktywności przeciwko aktualnej globalnej rzeczywistości.

dodaj autora do ulubionych w menu strony  • Narodowość: Amerykańska  • Data urodzenia: piątek, 3 października 1947 

Obrazek losujący co 10 minut cytaty Johna Perry Barlowa

John Perry Barlow cytat

Poniższy kod obrazka możesz wstawić np. na swój blog albo jako sygnaturkę na forum.


Jeśli wszystkie idee miały by być kupowane to będziemy mieć intelektualnie regresywny system który stworzy elite o bardzo wysokiej wiedzy i masę ignorantów.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Internet traktuje cenzurę jak upośledzenie i obchodzi ją.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: internet

Stanowczo sprzeciwiam się prawom przeciwko paleniu, stanowczo sprzeciwiam się każdemu prawu które reguluje prywatne życie.

Ang.: "I'm still strongly opposed to antismoking laws, strongly opposed to any law that regulates personal behavior."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o sobie

Osobiście uważam, że właśność intelektualna to oksymoron. Obiekty fizyczne mają całkowicie inną specyfikę ekonomiczną niż dobra intelektualne. Niewłaściwą rzeczą jest próba posiadania czegoś co jest Twoją własnością nawet po tym kiedy oddałeś to wielu innym.

Ang.: "I personally think intellectual property is an oxymoron. Physical objects have a completely different natural economy than intellectual goods. It's a tricky thing to try to own something that remains in your possession even after you give it to many others."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: oksymorony, o kulturze i sztuce, o ekonomii, prawne, o prawie

Płatności od praw [royalities] nie są dla większości pisarzy lub muzyków sposobem na zarabianie. Muzycy w większości zarabiają na stworzeniu relacji z publicznością, która jest ekonomicznie wykorzystywana przez przedstawienia i sprzedaż biletów.

Ang.: "Royalties are not how most writers or musicians make their living. Musicians by and large make a living with a relationship with an audience that is economically harnessed through performance and ticket sales."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o kulturze i sztuce, o ekonomii, o muzyce

Jedyną rzeczą, w której jest dobry rząd, to przeciwdziałanie monopolom. Nie są w tym najlepsi, ale to ich jedyna siła która jest w miarę solidna.

Ang.: "The one thing that I know government is good for is countervailing against monopoly. It's not great at that either, but it's the only force I know that is fairly reliable."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o polityce, o ekonomii

Pierwsza wojna informacyjna właśnie się zaczęła. Miejscem bitwy jest Wikileaks. Wy jesteście żołnierzami.

Tweet napisany 3 grudnia 2010.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: wojskowe, o wojnie

Człowiek rzadko myli się dwa razy – na ogół trzy lub więcej.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o człowieku, ludziach

Rządy świata uprzemysłowionego, wy, znużeni giganci z ciała i stali (...). Nie macie władzy tutaj, gdzie się zbieramy.(...) Wasze koncepcje własności, ekspresji, tożsamości – do nas się nie odnoszą. Opierają się na pojęciu materii, a tutaj nie ma materii.

Źródło: Deklaracja Niepodległości Cyberprzestrzeni, 8 lutego 1996

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: oskarżycielskie