John Maynard Keynes o ekonomii

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty o ekonomii
Zobacz wszystkie cytaty Johna Maynarda Keynesa
• John Maynard Keynes a inne osoby: cytaty o Johnie Maynardzie Keynesie
• Narodowości: BrytyjskaAngielska
• Data urodzenia: wtorek, 5 czerwca 1883
• Data śmierci: niedziela, 21 kwietnia 1946
• Profesje: Naukowiec, ekonomista

Informacje / skrót życiorysu

Żyjący w latach 1883 - 1946 angielski ekonomista, twórca teorii interwencjonizmu państwowego w dziedzinie ekonomii i finansów państwowych.

Wybierz cytaty Johna Maynarda Keynesa według kategorii

↕ najlepsze wg. polubień ↕

Gdyby skarb państwa wypełniał stare butelki banknotami, zagrzebywał je w opuszczonych szybach węglowych na dostępnej głębokości i zasypał te szyby śmieciami, a następnie pozostawił wydostanie tych banknotów – w myśl doskonale wypróbowanych zasad laisses – faire'yzmu – prywatnym przedsiębiorcom (oczywiście po uzyskaniu dzierżawy terenu banknotonośnego), bezrobocie zostałoby przezwyciężone, a w wyniku tego zarówno dochód realny społeczeństwa, jak i jego kapitał rzeczowy osiągnęłyby prawdopodobnie poziom znacznie wyższy aniżeli istniejący obecnie. Rozumniej zapewne byłoby budować domy itp., jeżeli jednak stoją temu na przeszkodzie trudności natury politycznej i praktycznej, lepiej już zakopywać banknoty niż w ogóle nic nie robić.

Źródło: The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936r.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o ekonomii

Kapitalizm to takie niezwykłe wierzenie, że najbardziej niegodziwi zrobią najbardziej niegodziwe z czynów dla wspólnego dobra wszystkich ludzi.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o ekonomii, Wiara

Rozważny bankier to nie jest ktoś, kto skutecznie broni swój bank przed upadkiem, lecz ten, kto umie splajtować razem z innymi, by nikt nie mógł go o nic winić.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: Śmieszne, o ekonomii

Ekonomia to nauka myślenia w kategoriach modeli połączona ze sztuką wyboru modeli odpowiadających współczesnemu światu (...) Dobrzy ekonomiści zdarzają się nieczęsto, gdyż dar posługiwania się „czujną obserwacją” do wyboru dobrych modeli (...) wydaje się niezwykle rzadki.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o ekonomii

Idee głoszone przez ekonomistów oraz myślicieli politycznych, bez względu na to, czy są słuszne, czy błędne, mają większą siłę, niż się powszechnie przypuszcza.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o ekonomii

Jedynym środkiem zapewniającym przybliżenie się do stanu pełnego zatrudnienia okaże się uspołecznienie inwestycji w dość szerokim zakresie (...).

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o ekonomii, Biznes, firma, o pracy

Ludzie praktyki są bardzo czuli na to, co zwykli nazywać stanem zaufania, i przywiązują do tego dużą wagę. Ale ekonomiści nie poddawali tego problemu starannej analizie...

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o ekonomii, o zaufaniu

Międzynarodowe inwestycje zawsze były i pewnie zawsze będą niespłacalne.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o ekonomii, finansowe

Niesłuszne jest poświęcanie teraźniejszości dla przyszłości, jeśli nie możemy wyobrazić sobie wariantów przyszłości w sposób wystarczająco konkretny. Jeżeli nie widzimy ich tak wyraźnie jak teraźniejszości, nie możemy mieć pewności, że wymiana jest warta zachodu.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o ekonomii, o czasie, o przyszłości

Procent nie wynagradza dzisiaj żadnego istotnego poświęcenia, tak samo jak renta gruntowa. Właściciel kapitału otrzymuje procent dlatego, że ilość kapitału jest niedostateczna, tak samo jak właściciel ziemi otrzymuje rentę dlatego, że ilość ziemi jest niedostateczna. Ale podczas gdy mogą istnieć naturalne powody niedostatecznej ilości ziemi, to nie ma żadnych naturalnych powodów, aby występował niedostatek kapitału.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o ekonomii, finansowe
↕ najlepsze wg. polubień ↕

▲ do góry ▲