Herodot o szczęściu

• Zobacz wszystkie cytaty Herodota • Zobacz wszystkie cytaty o szczęściu
Profesje Herodota: Naukowiec, historyk, geograf

Herodot z Halikarnasu - historyk grecki który zyskał sobie przydomek Ojca historii. Starożytny podróżnik i geograf.

dodaj autora do ulubionych w menu strony  • Narodowość: Grecka 

Obrazek losujący co 10 minut cytaty Herodota

Herodot cytat

Poniższy kod obrazka możesz wstawić np. na swój blog albo jako sygnaturkę na forum.


Wiem, że ludzkie szczęście nigdy nie zostaje na długo w jednym miejscu.

Ang.: "I know that human happiness never remains long in the same place."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o szczęściu