David Ricardo

Profesje Davida Ricardo: Naukowiec, ekonomista

Ekonomista angielski zaliczany do klasyków ekonomii. Żył w latach 1772 - 1823, jego najważniejsze teorie to: teoria wartości, teoria renty gruntowej, teoria płacy, ilościowa teoria pieniądza, teoria przewagi komparatywnej.

dodaj autora do ulubionych w menu strony  • Narodowości: Brytyjska  • Angielska  • Data urodzenia: niedziela, 19 kwietnia 1772  • Data śmierci: czwartek, 11 września 1823 

Wybierz cytaty Davida Ricardo według kategorii

Obrazek losujący co 10 minut cytaty Davida Ricardo

David Ricardo cytat

Poniższy kod obrazka możesz wstawić np. na swój blog albo jako sygnaturkę na forum.


Wartość towaru, to jest ilość jakiegoś innego towaru, który można otrzymać w zamian, zależy od względnej ilości pracy niezbędnej do jego wytworzenia, nie zaś od większego czy mniejszego wynagrodzenia, które zapłacono za tę pracę

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o ekonomii

(...) ocena ta zależy głownie od stosunkowej biegłości robotnika, intensywności wykonywanej przez niego pracy. Raz ustalona skala ocena nie ulega większym zmianom. Dawno już uznano, że dzień pracy jubilera ma większą wartość niż dzień pracy zwykłego robotnika i każdy z tych rodzajów pracy zajmuje odpowiednie miejsce w skali wartości. Jeżeli ilość pracy wzrośnie lub spadnie od 1/10, 1/5 lub ¼ to w odpowiedniej proporcji zmieni się także względna wartość towaru

O wartości pracy.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o ekonomii

początkowo, we wczesnych stadiach rozwoju relacje wymienne układały się zgodnie z relacjami nakładów płacy i pracy niezbędnej do wytworzenia danego dobra, czy też dóbr, które podlegają wymianie

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o ekonomii