Daniel Webster

Profesje Daniela Webstera: Polityk, Prawnik

Daniel Webster (1782-1852) - amerykański polityk i prawnik.

dodaj autora do ulubionych w menu strony  • Narodowość: Amerykańska  • Data urodzenia: piątek, 18 stycznia 1782  • Data śmierci: niedziela, 24 października 1852 

Obrazek losujący co 10 minut cytaty Daniela Webstera

Daniel Webster cytat

Poniższy kod obrazka możesz wstawić np. na swój blog albo jako sygnaturkę na forum.


↕ najlepsze wg. polubień ↕

Mądrość zaczyna się na końcu.

Ang.: "Wisdom begins at the end."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o starości, o mądrości

Nie ma nic potężniejszego niż prawda i czesto nic bardziej dziwnego.

Ang.: "There is nothing so powerful as truth, and often nothing so strange."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o prawdzie

Zachowuj spokój, złość to nie jest argument. /na sali sądowej/

Ang.: "Keep cool; anger is not an argument."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: prawne, o prawie

Sprawiedliwość, proszę pana, jest największym dobrem człowieka na ziemi. To wiązadło które utrzymuje razem cywilizowane jednostki i cywilizowane narody.

Ang.: "Justice, sir, is the great interest of man on earth. It is the ligament which holds civilized beings and civilized nations together."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o narodach, prawne, o prawie

Niespójne opinie wynikające ze zmieniającej się sytuacji, są często usprawiedliwione.

Ang.: "Inconsistencies of opinion, arising from changes of circumstances, are often justifiable."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: prawne, o prawie

Jak niewiele dostrzegają Ci, którzy dokonują pochopnych ocen.

Ang.: "How little do they see what really is, who frame their hasty judgment upon that which seems."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, życiowe, o życiu, radzące

Bóg przyzaje wolność tylko tym którzy ją kochają i zawsze są gotowi jej bronić.

Ang.: "God grants liberty only to those who love it, and are always ready to guard and defend it."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o wolności, o Bogu, Bogach

Każde bezkarne morderstwo uszczupla w jakiś sposób poczucie bezpieczeństwa każdego człowieka.

Ang.: "Every unpunished murder takes away something from the security of every man's life."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, socjologiczne

Nieograniczona możliwość nakładania podatków oznacza możliwość niszczenia.

Ang.: "An unlimited power to tax involves, necessarily, the power to destroy."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o ekonomii, finansowe

Gdzie pojawia się uprawa roli, inne sztuki podążają za nią. Dlatego rolnicy są założycielami ludzkiej cywilizacji.

Cytat wykorzystany w grze komputerowej Cywilizacja 5 przy odkryciu rolnictwa.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: cywilizacja v, rolnik
Kategorie: pochwalne, o narodach, biznes, firma, o pracy
↕ najlepsze wg. polubień ↕

▲ do góry ▲