Carl Menger

Profesje Carla Mengera: Naukowiec, ekonomista

Carl Menger żył w latach 1840 - 1921 był austriackim ekonomistą który stworzył teorię wartości i ceny. Jest głównym twórcą tzw. "austriackiej szkoły ekonomicznej". Jego wkład w rozwój ekonomii to także rozwój koncepcji krańcowej użyteczności i opracowanie prakseologicznej metodologii badań.

dodaj autora do ulubionych w menu strony  • Narodowość: Austriacka  • Data urodzenia: niedziela, 23 lutego 1840  • Data śmierci: sobota, 26 lutego 1921 

Wybierz cytaty Carla Mengera według kategorii

Obrazek losujący co 10 minut cytaty Carla Mengera

Carl Menger cytat

Poniższy kod obrazka możesz wstawić np. na swój blog albo jako sygnaturkę na forum.


Pieniądz nie jest wynalazkiem Państwa, nie jest produktem aktu legislacyjnego, nie potrzebuje sankcji władzy politycznej aby istnieć.

Ang.: "Money is not an invention of the state. It is not the product of a legislative act. The sanction of political authority is not necessary for its existence."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o ekonomii, finansowe, o pieniądzach