Blaise Pascal o człowieku, ludziach

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty o człowieku, ludziach
Zobacz wszystkie cytaty Blaise Pascala
• Narodowość: Francuska
• Data urodzenia: poniedziałek, 19 czerwca 1623
• Data śmierci: sobota, 19 sierpnia 1662
• Profesje: Filozof, Naukowiec, matematyk, fizyk

Informacje / skrót życiorysu

Blaise Pascal był Francuzem, wjątkowo utalentowanym dzieckiem, częściowo samoukiem, częściowo edukowanym przez ojca. Początkowo jako naukowiec zajmował się matematyką i fizyką. W późniejszym okresie, w następstwie przeżycia mistycznego zajął się filozofią i religią, sofrmuował tak zwany "Zakład Pascala" motywujący do wiary w Boga.

Wybierz cytaty Blaise Pascala według kategorii

Cytaty z książek Blaise Pascala

Myśl stanowi wielkość człowieka.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Myśli
Kategorie: o umyśle, duszy, o człowieku, ludziach

Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Myśli
Kategorie: o przyrodzie, naturze, biologii, o człowieku, ludziach

Człowiek jest pełen potrzeb: ceni tylko tych, którzy mogą je wszystkie zaspokoić.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Myśli
Kategorie: filozoficzne, o człowieku, ludziach

Człowiek nie pokazuje swej wielkości przez to, iż pozostaje na jednym krańcu, ale przez to, że dotyka dwóch naraz i wypełnia przestrzeń między nimi.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Myśli
Kategorie: filozoficzne, o człowieku, ludziach

Im więcej mamy światła, tym więcej odkrywamy wielkości i nikczemności w człowieku.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Myśli
Kategorie: moralizatorskie, etyczne, o człowieku, ludziach, oskarżycielskie

Im bystrzejszy umysł, tym więcej widzi między ludźmi odrębności; prostacy nie dostrzegają różnic między ludźmi.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Myśli
Kategorie: o głupocie, o mądrości, o człowieku, ludziach

Ludzie są tak nieodzownie szaleni, iż nie być szalonym znaczyłoby być szalonym innym rodzajem szaleństwa.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Myśli
Kategorie: filozoficzne, katastroficzne, pesymistyczne, o człowieku, ludziach

Łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś drugiemu.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Myśli
Kategorie: życiowe, o życiu, o człowieku, ludziach

Człowiek stworzony jest na to, by szukać prawdy, a nie by ją posiadać.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o prawdzie, o człowieku, ludziach