Baruch Spinoza obserwacje

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty obserwacje
Zobacz wszystkie cytaty Barucha Spinozy
• Narodowości: ŻydowskaNiderlandzka
• Data urodzenia: środa, 24 listopada 1632
• Data śmierci: niedziela, 21 lutego 1677
• Profesje: Filozof

Informacje / skrót życiorysu

Baruch de Spinoza był filozofem niderlandzkim o żydowskim pochodzeniu. Jego poglądy filozoficzne nie były ściśle określone, mieszał ze sobą np. mistycyzm, panteizm, racjonalizm i naturalizm.

Wybierz cytaty Barucha Spinozy według kategorii