Arystoteles o pięknie

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty o pięknie
Zobacz wszystkie cytaty Arystotelesa
• Narodowość: Grecka
• Profesje: Filozof

Informacje / skrót życiorysu

Żyjący w latach 384–322 p.n.e. wielki filozof grecki, wszechstronny myśliciel i uczony czasów starożytnych.

Wybierz cytaty Arystotelesa według kategorii

Piękność znaczy więcej niż jakikolwiek list polecający.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o pięknie