Arystoteles o kulturze i sztuce

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty o kulturze i sztuce
Zobacz wszystkie cytaty Arystotelesa
• Narodowość: Grecka
• Profesje: Filozof

Informacje / skrót życiorysu

Żyjący w latach 384–322 p.n.e. wielki filozof grecki, wszechstronny myśliciel i uczony czasów starożytnych.

Wybierz cytaty Arystotelesa według kategorii

Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia – przypadek.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o kulturze i sztuce

Muzyka łagodzi obyczaje.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje, o kulturze i sztuce, o muzyce

Muzyka wpływa na uszlachetnienie obyczajów.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje, o kulturze i sztuce

Przez naśladowanie zdobywa podstawy swej wiedzy, a dzieła sztuk naśladowczych sprawiają mu prawdziwą przyjemność.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje, o kulturze i sztuce

Tragedia to naśladowcze przedstawianie akcji poważnej, skończonej i posiadającej odpowiednią wielkość(...), przedstawienie w formie dramatycznej, a nie narracyjnej, które przez wzbudzenie litości i trwogi doprowadza do „oczyszczenia” [katharsis] tych uczuć.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o kulturze i sztuce