Arystoteles o etyce i moralności

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty moralizatorskie, etyczne
Zobacz wszystkie cytaty Arystotelesa
• Narodowość: Grecka
• Profesje: Filozof

Informacje / skrót życiorysu

Żyjący w latach 384–322 p.n.e. wielki filozof grecki, wszechstronny myśliciel i uczony czasów starożytnych.

Wybierz cytaty Arystotelesa według kategorii

Człowiek bez poczucia moralnego jest najniegodziwszym i najdzikszym stworzeniem.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, moralizatorskie, etyczne

Dzięki wstrzymywaniu się od rozkoszy zmysłowych, stajemy się umiarkowani, a będąc nimi, możemy się od rozkoszy tych wstrzymywać.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, moralizatorskie, etyczne

Wychowanie to rzecz poważna. Musi się w nim mieszać przykrość z przyjemnością.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, moralizatorskie, etyczne