Arystoteles o marzeniach

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty o marzeniach
Zobacz wszystkie cytaty Arystotelesa
• Narodowość: Grecka
• Profesje: Filozof

Informacje / skrót życiorysu

Żyjący w latach 384–322 p.n.e. wielki filozof grecki, wszechstronny myśliciel i uczony czasów starożytnych.

Wybierz cytaty Arystotelesa według kategorii

Marzenia senne na jawie – to nadzieja.