Antystenes z Aten o polityce

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty polityczne
Zobacz wszystkie cytaty Antystenesa z Aten
• Antystenes z Aten a inne osoby: cytaty o Antystenesie z Aten
• Narodowość: Grecka
• Profesje: Filozof

Informacje / skrót życiorysu

Filozof grecki, stworzył cynizm. Uważał wyzbycie się przyjemności i trud za cnotę. Dla Antystenesa człowiek poddający się i szukający przyjemności był ich niewolnikiem.

Wybierz cytaty Antystenesa z Aten według kategorii

Jest przywilejem królów, że gdy czynią dobrze, mówi się o nich źle.

W reakcji na otrzymanie wiadomości, że Platon „źle o nim mówi”.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, obserwacje