Albert Einstein cytaty filozoficzne

• Zobacz wszystkie cytaty Alberta Einsteina

• Zobacz wszystkie cytaty filozoficzne

Profesje Alberta Einsteina: Naukowiec, fizyk

Żyjący w latach 1879-1955 wybitny fizyk-teoretyk, jeden z największych w historii. Twórca słynnego wzoru E=mc2.

dodaj autora do ulubionych w menu strony  • Albert Einstein a inne osoby: cytaty o Albercie Einsteinie  • Narodowości: Żydowska  • Niemiecka  • Data urodzenia: piątek, 14 marca 1879  • Data śmierci: poniedziałek, 18 kwietnia 1955 

Obrazek losujący co 10 minut cytaty Alberta Einsteina

Albert Einstein cytat

Poniższy kod obrazka możesz wstawić np. na swój blog albo jako sygnaturkę na forum.


Cała nasza nauka, w porównaniu z rzeczywistością, jest prymitywna i dziecinna – ale nadal jest to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Czysto logiczne rozumowanie nie da nam żadnej wiedzy o realnym świecie.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje

Głównym powołaniem człowieka jest raczej służyć, niż zmuszać do posłuchu.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, moralizatorskie, etyczne

Istotne problemy naszego życia nie mogą być rozwiązywane na tym samym poziomie myślenia, na jakim byliśmy, kiedy je tworzyliśmy.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, życiowe, o życiu, radzące

Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, biznes, firma, o pracy

Los ludzkości, jako całości, będzie taki, na jaki ona zasługuje.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o człowieku, ludziach

Ludzie tacy jak my, wierzący w fizykę, wiedzą, że różnica między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością jest tylko uparcie obecną iluzją.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o przyszłości, o wierze, o fizyce, fizyka

Moralność człowieka zależy od zdolności współodczuwania z innymi ludźmi, wykształcenia oraz więzi i potrzeb społecznych; żadna religia nie jest do tego potrzebna. Człowiek byłby zaiste żałosną istotą, gdyby kierował się w życiu wyłącznie strachem przed karą i nadzieją na nagrodę po śmierci.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, religijne, o religii, moralizatorskie, etyczne

Najcudowniejsze jest to, że wszechświat czuje.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje, o kosmosie, wszechświecie

Największym wynalazkiem ludzkości jest procent składany.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Nie ma rzeczywistości samej w sobie, są tylko obrazy widziane z różnych perspektyw.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, religijne, o religii, buddyjskie

Nie potrafię sobie wyobrazić Boga, który karze i nagradza stworzone przez siebie istoty i którego zamiary wzorowane są na ludzkich – słowem – Boga, który jest odbiciem ludzkich ułomności. Nie wierzę też, by człowiek mógł przetrwać po śmierci swego ciała, choć ludzie słabego ducha wierzą w takie rzeczy, kierowani strachem lub pożałowania godnym egotyzmem.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, religijne, o religii

Nie przypuszczam, aby w najbliższej przyszłości filozofia i rozum stały się wyłącznymi przewodnikami człowieka, ale dla wybranych pozostanie ona najpiękniejszym sanktuarium.

List do B. Crocego z 7 czerwca 1944

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o pięknie

Pan Bóg nie gra w kości!

Prawdopodobnie jest to opinia na temat badań nad mechaniką kwantową.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Problemem naszego wieku nie jest bomba atomowa, lecz serce ludzkie.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje, o człowieku, ludziach

Przeciwieństwem prawdy płytkiej jest fałsz, przeciwieństwem prawdy głębokiej może być inna głęboka prawda.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o prawdzie

Rzec można, że odwieczną tajemnicą świata jest jego poznawalność.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Wszystko, co ludzkość dotychczas uczyniła i wymyśliła, wzięło się z dążenia człowieka do zaspokojenia swych najgłębszych potrzeb i uśmierzenia bólu.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne