Albert Einstein o etyce i moralności

• Zobacz wszystkie cytaty Alberta Einsteina

• Zobacz wszystkie cytaty moralizatorskie, etyczne

Profesje Alberta Einsteina: Naukowiec, fizyk

Żyjący w latach 1879-1955 wybitny fizyk-teoretyk, jeden z największych w historii. Twórca słynnego wzoru E=mc2.

dodaj autora do ulubionych w menu strony  • Albert Einstein a inne osoby: cytaty o Albercie Einsteinie  • Narodowości: Żydowska  • Niemiecka  • Data urodzenia: piątek, 14 marca 1879  • Data śmierci: poniedziałek, 18 kwietnia 1955 

Obrazek losujący co 10 minut cytaty Alberta Einsteina

Albert Einstein cytat

Poniższy kod obrazka możesz wstawić np. na swój blog albo jako sygnaturkę na forum.


Głównym powołaniem człowieka jest raczej służyć, niż zmuszać do posłuchu.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, moralizatorskie, etyczne

Jaki jest sens ludzkiego życia? Każda odpowiedź na to pytanie wiąże się z religią. Można więc spytać, czy w ogóle warto je zadawać? Odpowiadam, że człowiek, który uważa życie swoje i innych istot ludzkich za bezsensowne, jest nie tylko nieszczęśliwy, ale właściwie nie zasługuje na życie.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o szczęściu, religijne, o religii, moralizatorskie, etyczne

Każdy komu drogie są wartości kultury, nie może nie być pacyfistą.

Moje poglądy bliskie są poglądom Spinozy: podziw dla piękna oraz wiara w logiczną prostotę porządku i harmonii, które w naszej znikomości możemy pojąć jedynie w sposób bardzo niedoskonały. Uważam, że musimy się pogodzić z tą niedoskonałością naszej wiedzy i poznania oraz traktować wartości i powinności moralne jako problemy czysto ludzkie.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne, o sobie, o wierze

Moralność człowieka zależy od zdolności współodczuwania z innymi ludźmi, wykształcenia oraz więzi i potrzeb społecznych; żadna religia nie jest do tego potrzebna. Człowiek byłby zaiste żałosną istotą, gdyby kierował się w życiu wyłącznie strachem przed karą i nadzieją na nagrodę po śmierci.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, religijne, o religii, moralizatorskie, etyczne

Musimy być gotowi ponosić heroiczne poświęcenie dla pokoju, tak samo jak szczerze ponosimy je na wojnie. Nie ma niczego ważniejszego i bliższego memu sercu.

Musimy (...) uczynić naszym życiowym celem doprowadzenie do tego, aby wyschły źródła wojny – fabryki amunicji.

Najgorzej, gdy szkoła ucieka się do takich metod, jak zastraszanie, przemoc czy sztuczny autorytet. Metody te niszczą u uczniów naturalne odruchy, szczerość i wiarę w siebie, czyniąc z nich ludzi uległych.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne, o dzieciach

Naszym celem musi być wyzwolenie się... poprzez rozszerzenie kręgu współczucia na wszystkie żywe istoty i na cały cudowny świat natury.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, o religii, moralizatorskie, etyczne, buddyjskie

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne

Nie wierzę w nieśmiertelność i uważam moralność za sprawę czysto ludzką, bez konieczności odwoływania się do jakiegokolwiek nadprzyrodzonego autorytetu.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne, o sobie

Tylko wzorowanie się na wielkich i kryształowo czystych charakterach rodzi piękne idee i szlachetne czyny.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne

Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne

Tylko życie przeżyte dla innych jest warte zachodu.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne

Wegetariański sposób życia, przez swoje czyste, fizyczne oddziaływanie na ludzkie zachowanie, może wpłynąć na ludzkość w najbardziej dobroczynny sposób.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne