Adam Smith obserwacje

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty obserwacje
Zobacz wszystkie cytaty Adama Smitha
• Narodowości: BrytyjskaSzkocka
• Profesje: Filozof, Naukowiec, ekonomista

Informacje / skrót życiorysu

Adam Smith to Brytyjczyk (Szkot) żyjący w latach 1723 - 1790. Twórca szkoły klasycznej w ekonomii, jeden z najwybitniejszych ekonomistów. To jego prace były podstawą do wyodrębnienia ekonomii jako osobnej nauki.

Wybierz cytaty Adama Smitha według kategorii

Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które robi interesy. Czy widział kto, by pies wymieniał kości z drugim psem?

To, co jest roztropnością w prywatnym życiu każdej rodziny, nie może być chyba szaleństwem w życiu wielkiego królestwa.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów
Kategorie: obserwacje, o rodzinie

Roztropność to cnota ze wszystkich najbardziej dla człowieka użyteczna, ale ludzkie uczucia, sprawiedliwość, szczodrość i obywatelska postawa to przymioty najbardziej użyteczne dla innych.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Teoria uczuć moralnych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje, moralizatorskie, etyczne

(...) człowiek (...) myśli tylko o swym własnym zarobku, a jednak w tym, jak i w wielu innych przypadkach, jakaś niewidzialna ręka kieruje nim tak, aby zdążał do celu którego wcale nie zamierzał osiągnąć. Społeczeństwo zaś, które wcale w tym nie bierze udziału, nie zawsze na tym źle wychodzi. Mając na uwadze swój własny interes człowiek często popiera interesy społeczeństwa skuteczniej niż wtedy, gdy zamierza służyć im rzeczywiście.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje, socjologiczne

Mając na celu swój własny interes, człowiek często popiera interesy społeczeństwa skuteczniej niż wtedy, gdy zamierza służyć im rzeczywiście.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje, socjologiczne

Maszyny, które konstruuje się jako pierwsze, w celu wykonania jakiegoś konkretnego zadania, zwykle są najbardziej skomplikowane, a dopiero następni artyści zwykle odkrywają, że przy mniejszej liczbie kół, przy mniejszej liczbie zasad ruchu, niż początkowo zastosowano, można łatwiej osiągnąć ten sam efekt. Podobnie ma się rzecz z pierwszymi systemami filozoficznymi, zawsze są najbardziej skomplikowane.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje

Państwo jest bogate bogactwem swych obywateli.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje, o ekonomii

Większość ludzi sprzedaje swoją duszę i ze spokojem żyje z zapłaty.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje, o człowieku, ludziach