Adam Smith cytaty filozoficzne

• Zobacz wszystkie cytaty Adama Smitha • Zobacz wszystkie cytaty filozoficzne
Profesje Adama Smitha: Filozof, Naukowiec, ekonomista

Adam Smith to Brytyjczyk (Szkot) żyjący w latach 1723 - 1790. Twórca szkoły klasycznej w ekonomii, jeden z najwybitniejszych ekonomistów. To jego prace były podstawą do wyodrębnienia ekonomii jako osobnej nauki.

dodaj autora do ulubionych w menu strony  • Narodowości: Brytyjska  • Szkocka 

Obrazek losujący co 10 minut cytaty Adama Smitha

Adam Smith cytat

Poniższy kod obrazka możesz wstawić np. na swój blog albo jako sygnaturkę na forum.


Jedynym sposobem przedstawienia sobie, co inni przeżywają, jest wyobrażenie sobie, co my sami czulibyśmy w takiej samej sytuacji.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Teoria uczuć moralnych
Kategorie: filozoficzne, życiowe, o życiu, radzące

Roztropność to cnota ze wszystkich najbardziej dla człowieka użyteczna, ale ludzkie uczucia, sprawiedliwość, szczodrość i obywatelska postawa to przymioty najbardziej użyteczne dla innych.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Teoria uczuć moralnych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje, moralizatorskie, etyczne

Bardzo mało jest wymagane, by doprowadzić państwo do dobrobytu nawet z najniższego poziomu barbarzyństwa, mianowicie pokój, niskie podatki i tolerancyjne kierowanie sferą sprawiedliwości.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o ekonomii

Maszyny, które konstruuje się jako pierwsze, w celu wykonania jakiegoś konkretnego zadania, zwykle są najbardziej skomplikowane, a dopiero następni artyści zwykle odkrywają, że przy mniejszej liczbie kół, przy mniejszej liczbie zasad ruchu, niż początkowo zastosowano, można łatwiej osiągnąć ten sam efekt. Podobnie ma się rzecz z pierwszymi systemami filozoficznymi, zawsze są najbardziej skomplikowane.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje

Większość ludzi sprzedaje swoją duszę i ze spokojem żyje z zapłaty.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje, o człowieku, ludziach