Adam Smith o ekonomii

• Zobacz wszystkie cytaty Adama Smitha • Zobacz wszystkie cytaty o ekonomii
Profesje Adama Smitha: Filozof, Naukowiec, ekonomista

Adam Smith to Brytyjczyk (Szkot) żyjący w latach 1723 - 1790. Twórca szkoły klasycznej w ekonomii, jeden z najwybitniejszych ekonomistów. To jego prace były podstawą do wyodrębnienia ekonomii jako osobnej nauki.

dodaj autora do ulubionych w menu strony  • Narodowości: Brytyjska  • Szkocka 

Obrazek losujący co 10 minut cytaty Adama Smitha

Adam Smith cytat

Poniższy kod obrazka możesz wstawić np. na swój blog albo jako sygnaturkę na forum.


Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które robi interesy. Czy widział kto, by pies wymieniał kości z drugim psem?

Człowiek prawie ciągle potrzebuje pomocy swych bliźnich i na próżno szukałby jej jedynie w ich życzliwości. Jest bardziej prawdopodobne, że nakłoni ich do pomocy, gdy potrafi przemówić do ich egoizmu i pokazać im, że jest dla nich samych korzystne, by zrobili to, czego od nich żąda.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów
Kategorie: o ekonomii, socjologiczne

Prawo państwowe powinno chronić obywateli przed utracjuszami i marzycielami oferującymi nierozsądne pożyczki. Inaczej znaczna część kapitału krajowego nie trafiłaby do rąk tych, którzy najprawdopodobniej uczyniliby zeń najzyskowniejszy użytek, tylko do tych, którzy najpewniej go zmarnują i zniszczą.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów
Kategorie: o ekonomii

Bardzo mało jest wymagane, by doprowadzić państwo do dobrobytu nawet z najniższego poziomu barbarzyństwa, mianowicie pokój, niskie podatki i tolerancyjne kierowanie sferą sprawiedliwości.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o ekonomii

Nie ma innej sztuki, której jeden rząd uczy się wcześniej od drugiego, niż sztuka drenażu pieniędzy z ludzkich kieszeni.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: katastroficzne, pesymistyczne, o ekonomii

Państwo jest bogate bogactwem swych obywateli.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje, o ekonomii